Bouwen en verbouwen week 19

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 •  Groene Zoom 147: het uitbreiden van een woning (18-04-2019, zaaknr. 2019271406)
 •  Sportlaan 32: het realiseren van een nokverhoging (24-04-2019, zaaknr. 2019274821)
 •  Zuidzijde 101: het realiseren van een dierenartsenpraktijk (16-04-2019, zaaknr. 2019269013)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 •  Hoefsmid (kavel WW28): het bouwen van een woning (18-04-2019, zaaknr. 2019271540)

Reeuwijk

 • Einsteinstraat 13: het plaatsen van een dakopbouw op het bedrijfsgebouw (26-04-2019, zaaknr. 2019276940)
 • Gouwedreef 1: het leggen van een onderheide betonvloer (16-04-2019, zaaknr. 2019267542)
 • Ree 27 2: het bouwen van een brug (24-04-2019, zaaknr. 2019274799)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending.

Bodegraven

 • Bodelolaan 30: het aanleggen van een uitrit (24-04-2019, zaaknr. 2019261567)
 • Eiber 26: het plaatsen van een dakkapel (24-04-2019, zaaknr. 2019234921)

Driebruggen

 • J.H. Kielastraat 16: het plaatsen van een vlonder, beschoeiing en een tuinmuurtje tot aan het water (30-04-2019, zaaknr. 2019145772)
 • De Groendijck 18 en 18a, Groenekruislaan 2 t/m 14 (even), Keizersmantel 5 t/m 11 (oneven) en Keizersmantel 14 t/m 24 (even): het bouwen van 19 koopwoningen (De Groendijck-Oost fase 1A) (30-04-2019, zaaknr. 2019073715)

Reeuwijk

 • ‘s-Gravenbroekseweg 112: het realiseren van een pergola, het plaatsen van de dakkapellen en het renoveren villa (30-04-2019, zaaknr. 2019017682)

Reeuwijk

 • Platteweg naast 26a: het bouwen van een woning (29-04-2019, zaaknr. 2019077905)
 • Semmelweislaan 11: het realiseren van een aanbouw aan een woning (24-04-2019, zaaknr. 2019107908)

Bron: gemeente

Bouw van appartementengebouw aan de Willem de Zwijgerstraat in Bodegraven


Aanleiding en omschrijving

Het plan bestaat uit de bouw van een appartementencomplex van 27 appartementen aan de Willem de Zwijgerstraat in Bodegraven tussen de nrs. 10 en 18 (‘terrein oude brandweerkazerne’) tegenover zwembad De Kuil.

Stand van zaken

De ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit voor de vaststelling van de hogere grenswaarden op basis van de Wet Geluidhinder liggen ter inzage in de periode van 9 mei t/m 19 juni 2019. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen over de ontwerp-omgevingsvergunning en kunnen belanghebbende een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 – 522 522.

Bron: gemeente

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank