Bouwen en verbouwen week 20

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Ambachtshof 37: het realiseren van een aanbouw (02-05-2019, zaaknr. 2019282324)
 • Hollandshof 27: het plaatsen van een dakkapel (02-05-2019, zaaknr. 2019281335)
 • Hoornblad 7: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde (17-04-2019, zaaknr. 2019270411)
 • Nieuwstraat 50: het verbouwen en gedeeltelijk wijzigen van een woning (06-05-2019, zaaknr. 2019284020)

Reeuwijk

 • Fokkerstraat 22: het aanbrengen van gevelreclame (02-05-2019, zaaknr. 2019282459)
 • Korssendijk naast 5 1: het verleggen van in/uitrit (30-04-2019, zaaknr. 2019279834)
 • Oudeweg 1c: het realiseren van een camperplaats met een instandhoudingstermijn van 10 jaar (29-04-2019, zaaknr. 2019279421)
 • Semmelweislaan 11: het realiseren van een aanbouw (24-04-2019, zaaknr. 2019274815)

Ingetrokken bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Weijpoort 56: het vergroten van een woning (29-04-2019, zaaknr. 2019257466)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

 • Landlust 8: het plaatsen van een dakkapel (03-05-2019, zaaknr. 2019265776)
 • Tjalk 35: het samenvoegen van 2 units Tjalk 35 en 37 (01-05-2019, zaaknr. 2019259567)
 • Watersnip 50: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (01-05-2019, zaaknr. 2019259282)

Nieuwerbrug aan den Rijn

 • Weijland 54: het bouwen van een schuur met overkapping (02-05-2019, zaaknr. 2019077881)

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending

Reeuwijk

 • Twaalfmorgen 39: het bouwen van een brug en aanleggen van een uitrit (07-05-2019, zaaknr. 2019111876)

Waarder

 • Prins Mauritslaan 24: het plaatsen van een blokhut (29-04-2019, zaaknr. 2019109048)

Kennisgevingen besluit op aanvraag omgevingsvergunning

Op 2 mei 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluiten voor wat betreft het brandveilig gebruiken van een (deel van een) pand. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende adressen:

 • Eendrachtstraat 30, Bodegraven (kenmerk 2019034029)
 • Dronenpark 1, Bodegraven (kenmerk 2019022296)

Inzage t/m 13 juni | Beroep t/m 14 juni | Voorlopige voorziening mogelijk bij Rechtbank Den Haag

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Advertentie