Kinderopvang

Bron: gemeente

Nadere regels subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2019

Het college heeft op 13 november 2018 de Nadere regels subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 vastgesteld en de Nadere regels subsidies peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie 2018 ingetrokken.

De nadere regels zijn bekendgemaakt in het Gemeenteblad op 28 november 2018 en op 29 november 2018 in werking getreden. Het Gemeenteblad vindt u op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. De nadere regels zijn beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl onder Beleid & regelgeving > Wettenbank lokaal.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank