Omgevingsvergunningen

blank

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088-5450001

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

·       Koninginneweg naast 214 en Burgemeester Kremerweg(trapveld): het tijdelijk gebruik als gronddepot (30-10-2018, zaaknr. 2018272158)

Nieuwerbrug van den Rijn

·       Korte Waarder 34: het plaatsen van 3 dakkapellen (19-11-2018, zaaknr. 2018293547)

·       Weijland 26: het aanleggen van een uitrit (13-11-2018, zaaknr. 2018287950)

 

Reeuwijk

  • Veenmos 13: het vervangen van een erfafscheiding (19-11-2018, zaaknr. 2018293610)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

·       Dammekant 35d: het bouwen van een woning  (kavel 5) (23-11-2018, zaaknr. 2018264509)

·       Portugalweg 20: het uitbreiden van een bedrijfspand (22-11-2018, zaaknr. 2018177926)

·       Zilverschoon 31: het plaatsen van een dakkapel (26-11-2018, zaaknr. 2018245801)

Driebruggen

·       Gruttolaan 50: het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning (22-11-2018, zaaknr. 2018268420)

 Verlenging beslistermijn 
Met tussen haakjes de datum van verzending

Bodegraven

·       Spoorstraat 50: het verbouwen van het pand tot negen appartementen (21-11-2018, zaaknr. 2018236335) (Publicatiedatum besluit: 23-11-2018)

Reeuwijk

·       Rembrandtstraat 36: het realiseren van een aanbouw (23-11-2018, zaaknr. 2018247108)

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank