Verkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de gecombineerde Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats.

Wie mag stemmen
Om te mogen stemmen bij verkiezingen, moeten kiezers voldoen aan een aantal eisen. Voor alle verkiezingen geldt dat kiezers 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Kiezers voor de Provinciale Staten verkiezingen moeten de Nederlandse nationaliteit hebben. Kiezers voor de Waterschapsverkiezingen moeten op
de dag van de kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Op wie kunt u stemmen
Uiterlijk vier dagen voor de stemming ontvangt u de kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen. De kandidatenlijsten worden ook bezorgd bij adressen waar een ja-nee of nee-nee sticker op de brievenbus is geplakt.

Waar kunt u stemmen
Er zijn 18 stembureaus in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl voor het overzicht van alle stembureaus.

 

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank