Bewoners Parel volgen met succes EHBO-cursus

Afgelopen woensdag zijn alle deelnemers geslaagd voor de cursus ´EHBO op maat´ die het Rode Kruis Bodegraven organiseerde. Bewoners van de Parel volgden deze cursus die speciaal voor hen ontwikkeld is.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn veiligheid, EHBO verlenen bij huid- en brandwonden, gebruik van AED en reanimatie, verstikking en verslikking en letsels aan botten en spieren. Doordat ze hebben geleerd wat zij moeten doen en waarmee zij kunnen helpen kunnen ze in de woonvorm, maar ook daarbuiten, op eigen wijze hulpverlenen.

Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat iedereen leert om, binnen zijn eigen mogelijkheden, hulp te verlenen in noodsituaties. Niet eerder werd een cursus gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Het voornemen is om dit binnen en buiten Bodegraven uit te breiden.

Rode Kruis Bodegraven feliciteert alle deelnemers en kijken met plezier terug op hun enthousiasme en inzet! Samen maken we Bodegraven een stukje veiliger!

Zelf interesse in een cursus EHBO op maat? Neem contact op met het Rode Kruis in Bodegraven via www.rodekruisbodegraven.nl

(Op de foto ziet u alle geslaagde deelnemers.)

 

Advertentie