De Kuil en Zed on tour!

Door de huidige maatregelen is het zwembad nog steeds gesloten. Tijdens de Lockdown missen wij onze bezoekers. Onze banenzwemmers die soms wel 2x keer per dag komen zwemmen, de zwemleskinderen die wekelijks meedoen aan ons zwemlesavontuur en onze groepslessers die bij ons komen bewegen. Daarnaast de verveningen en huurders die bij ons komen zwemmen.
Omdat de bezoekers niet naar ons mogen komen gaan wij maar naar onze gasten. In de afgelopen weken heeft onze zwemlesmascotte Zed de Haai samen met de badjuffen en meester al een bezoek gedaan bij vele kinderen. De kinderen waren verrast en wilde graag ook op de foto met Zed. Daarnaast hebben de bezochte kinderen ook een tasje met inhoud ontvangen. Aan vele banenzwemmers en groepslessers hebben wij een flesje (symbolisch) zwemwater overhandigd. De mensen kunnen niet wachten totdat ze weer gebruik kunnen maken van de activiteiten.

 X