pen2018

Kies voor fatsoen, zeggenschap en perspectief, stem 21 maart op de oppositie

De huidige coalitie onder aanvoering van Burgerbelangen heeft de afgelopen periode een aanslag gepleegd op de democratie, de inspraak en het geloof in de lokale politiek. De sportharmonisatie is hier een goed voorbeeld van. De coalitie drukt een besluit door de Raad waarvan op voorhand bekend is dat het onuitvoerbaar is.
Het besluit gaat uit van een beheermodel naar Bodegraafs voorbeeld, terwijl dat model strijdig is met fiscale regelgeving. Zo heeft de fiscus het Bodegraafse model afgekeurd en een claim van tonnen uitgevaardigd. Conclusie: het voorgestane model is fiscaal niet toegestaan. Het besluit gaat uit van een invoeringsdatum van 2021 terwijl één van de belangrijkere beheercontracten doorloopt tot 2025. Conclusie: het voorgestelde tijdstip is niet haalbaar. Het besluit gaat uit van het overdragen van gemeentelijke kleedkamers naar verenigingen. Inmiddels heeft het college zelf een mogelijke overdracht van opstallen stopgezet om dat dit in enkele gevallen de gemeente te veel geld kost. Conclusie: de overdracht van opstallen is financieel niet haalbaar. Het Raadbesluit stuit op ongelooflijk veel weerstand vanuit de sportorganisaties met als gevolg dat er uiteraard geen nieuwe contracten tot stand komen. Conclusie: zonder instemming van de sportorganisaties is het Raadsbesluit onuitvoerbaar. Het besluit leidt tot kaalslag in het beheer en onderhoud van sportaccommodaties en de Bodegraafse clubs die model staan voor een “nieuwe en verantwoorde beheersituatie”, geven aan op deze manier in de problemen te komen. Conclusie: qua toekomstperspectief is dit besluit onverantwoord. De financiële onderbouwing van het Raadbesluit rammelt aan alle kanten. Cijfers zijn niet correct, zijn niet compleet en geven een ronduit misleidende weergave van de werkelijke situatie. Conclusie: de financieel beoogde effecten zullen niet optreden en daarmee is het financieel onuitvoerbaar.

Het college heeft met een Raadsbesluit dat zo opzichtig onuitvoerbaar is een ongekend bestuurlijk broddelwerk afgeleverd. Op hoeveel aspecten moet een Raadbesluit onuitvoerbaar zijn om deze coalitie te laten inzien dat zo’n besluit moet worden teruggedraaid ? De oppositie heeft dapper geprobeerd dit de Raad aan het verstand te brengen, maar deze coalitie sluit de rijen, steekt de kop in het zand, vormt een politiek cordon sanitaire, mijdt het serieuze debat en blokkeert daarmee het democratisch proces.

Dit alles gebeurt onder aanvoering van Burgerbelangen, een partij die zijn naam absoluut onwaardig is. Er is geen partij in de huidige Raad die zich zo weinig aantrekt van wat burgers en maatschappelijke organisaties vinden. Daar komt bij deze partij een eigen wethouder zodanig opzichtige onwaarheden laat uitspreken dat ze er kennelijk niet voor terugdeinst om haar eigen bestuurder op te offeren. Deze partij moet zich gezien haar ontstaansgeschiedenis heel diep schamen.

De andere coalitiepartijen (CDA, CU en SGP) laten zich opvallend gewillig meeslepen door hun “foute vrienden”. Zeker van het CDA mag “anders” worden verwacht omdat deze partij in het verleden veel heeft betekend voor de sport.

Deze coalitie gaat ronduit onfatsoenlijk en respectloos om met de vele vrijwilligers die zich tomeloos inzetten voor de sportorganisaties. Ook vormt deze coalitie een bedreiging voor de democratie en het vertrouwen in lokale politiek. Als onbehoorlijk bestuur bijvoorbeeld niet leidt tot maatregelen, dan heeft de Raad haar toeziende en zuiverende rol verloren. De coalitie lijkt verder te zijn vergeten dat democratie niet de macht van de arrogante meerderheid is die over alles en iedereen heen dendert, maar dat democratie zijn werkelijke meerwaarde laat zien als er oog is voor de stem van de minderheid. Want ook (in dit geval politieke) minderheden maken deel uit van het democratisch bestel.

Reken de huidige coalitie hard af op de slechte prestaties en het onfatsoenlijke optreden over de achterliggende jaren. Kies niet voor deze partijen en zeker niet Burgerbelangen.

Kies voor verandering, kies voor fatsoen, zeggenschap en perspectief en stem op 21 maart op de oppositie (VVD, PvdA, D66, GL).

Door: Ries van Eijck

X