​Bestuurders 9 gemeenten bezoeken demonstratie Topsurf

Bestuurders van negen gemeenten in het Groene Hart woonden woensdagmiddag een demonstratie van Topsurf bij. Topsurf is een duurzaam product dat de bodem verbetert en bodemdaling tegen moet gaan. Overheid en bedrijfsleven ondertekenden een intentieverklaring Green Deal Topsurf, waarmee zij aangeven zich hard te maken voor het inrichten van een pilot Topsurf bij vijf agrariërs in Hazerswoude.
Bestuurders van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden hebben als drie grootste gemeenten in het Groene Hart het initiatief genomen concrete projecten te stimuleren die een bijdrage leveren aan duurzame economische groei in het Groene Hart. Gemeenten uit het Groene Hart zijn vrij om aan te sluiten. Naast de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben ook Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas zich inmiddels al aangesloten. Op 8 juli 2015 hebben de bestuurders een demonstratie van Topsurf bijgewoond op het erf van Wouter Beukeboom in Hazerswoude. Dit is het eerste project dat gezamenlijk wordt opgepakt.

Topsurf

Topsurf Nederland heeft het product Topsurf ontwikkeld. Het is een innovatief product dat samengesteld is uit mest-, bagger- en groenmateriaal en dat bij de boer gemaakt wordt met een mobiele installatie. Deze reststoffen worden door hergebruik verwerkt tot een nieuw en meer waardevolle grondstof die de bodem verbetert. Mogelijk gaat het product ook bodemdaling tegen. Dit moet verder onderzocht worden via een meerjarig praktijkonderzoek. Topsurf Nederland wil hiervoor een pilot inrichten bij vijf boeren in Hazerswoude. Voor deze pilot is toestemming nodig van het ministerie van Economische Zaken vanwege de mestwetgeving. Gemeenten en bedrijven ondertekenden vandaag een intentieverklaring om te komen tot een Green Deal Topsurf. Hiermee geven zij aan dat ze willen helpen de pilot in Hazerswoude en andere plekken in het Groene Hart mogelijk te maken.

Topsurf is er in meerdere variëteiten. Voorbeelden zijn Topsurf land en Topsurf sierteelt. Iedere variëteit heeft haar eigen samenstelling. Voor alle samenstellingen geldt dat gebruik wordt gemaakt van regionaal beschikbare reststoffen die ook weer regionaal verwerkt worden. De gebiedseigen reststoffen komen van agrarische bedrijven en van beheer – en onderhoudswerkzaamheden van gemeenten, waterschappen , natuur- en recreatieschappen. Topsurf Nederland werkt nauw samen met agrariërs, gemeenten, waterschappen, lokale bedrijven, drinkwaterbedrijven en andere grondbeheerders.

Gezamenlijk

Bob Duindam, voorzitter Bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt!: ‘Bodemdaling is een groot probleem in het Groene Hart waar we allemaal last van hebben. Als een product als Topsurf dit probleem kan ondervangen op een duurzame manier, waardoor ook nog gesleep met mest en bagger voorkomen wordt, de CO2 uitstoot vermindert, de bodem- en waterkwaliteit verbetert en de kosten lager worden, dan mogen we daar niet aan voorbij gaan. Het is dan ook een zeer goede zaak dat zoveel partijen, zowel overheden als bedrijven, zich gezamenlijk hard willen maken voor de pilot.’

Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio. Groene Hart Werkt! brengt verschillende belangenbij elkaar en verbindt. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke projecten. Groene Hart Werkt! helpt nieuwe initiatieven graag op weg om zo de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Bron: gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie