20141022IMG_1806

Bodegraven-Reeuwijk neemt deel aan Groene Hart regio

De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2014 positief besloten over de verdere ontwikkeling van een Groene Hart regio. Afgelopen zomer ondertekenden de centrumgemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden een convenant dat hiervoor het fundament legt. Alle gemeenten in Midden-Holland plus Alphen aan den Rijn en Woerden hebben zich voor de verdere ontwikkeling verenigd in het Regionaal Platform De Nieuwe Regio. Het proces moet leiden tot de noodzakelijk geachte geografisch brede samenwerking in het Groene Hart.
De samenwerking richt zich onder andere op het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid, het verbeteren van de verbindingen met omliggende metropolen en het versterken van de functies van landschap en water. Het doel van de samenwerking is een stevige impuls te geven aan de regio zodat de Groene Hart gemeenten tegenwicht kunnen bieden aan de grote steden in de Randstad.

Bodegraven-Reeuwijk is blij dat er een richting is gevonden waarbij gemeenten met elkaar aan de slag gaan om de bijzondere waarde van het Groene Hart onder de aandacht te brengen, te beschermen en economisch verder te ontwikkelen.

De gemeente realiseert zich dat er de komende tijd nog veel stappen moeten worden gezet om deze ambities te kunnen verwezenlijken. De komende tijd maken de betrokken gemeenten hierover nadere afspraken. Ook moeten concrete vormen van deze nieuwe samenwerking worden uitgewerkt. Dit betekent dat oude vormen van samenwerking worden afgebouwd.There are no comments

Add yours

X