Burgemeester Van der Kamp voorgedragen voor herbenoeming

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 15 februari 2017 heeft de nestor van de gemeenteraad, de heer H. van der Smit bekent gemaakt dat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het advies heeft gegeven aan de Commissaris van de Koning om bij de minister van BZK de heer mr. C. van der Kamp aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
De burgemeester functioneert goed op de vele onderdelen uit de profielschets. Zijn optreden in regionale overleggen worden door raad en college erg gewaardeerd. In de individuele contacten met inwoners en op openbare bijeenkomsten laat hij een positieve indruk achter.

De heer Van der Smit sprak verder nog de volgende woorden uit richting de Burgemeester: “Wij hebben even geaarzeld of dit wel het juiste moment is om u te feliciteren met uw herbenoeming. De kabinetschef van de commissaris van de Koning heeft echter aangegeven dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat deze voordracht de instemming zal krijgen van onze Koning en daarom mag ik u op dit moment , namens onze gemeenteraad en inwoners van harte feliciteren met uw voordracht tot herbenoeming als burgemeester van onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk”.

There are no comments

Add yours

X