Arjan.Griffioen.week.48

Griffioen blijft voorzitter bij Rohda’76

Arjan Griffioen plakt er nog drie jaar aan vast als voorzitter van Rohda’76. De algemene ledenvergadering van de zaterdagderdeklasser ging unaniem akkoord met zijn herverkiezing. Naast de ‘man met de hamer’ verlengde ook secretaris Nelleke Hoogendoorn haar bestuurslidmaatschap. Nieuw in het bestuur is Jan-Willem Both. Hij neemt als preses van de jeugdcommissie de plaats in van de afgetreden Marc Pieterse. Dat betekent dat Both de jeugdafdeling vertegenwoordigt in het bestuur. Claire Kortbeek stelde zich niet meer herkiesbaar. De afzwaaister kreeg – naast lovende woorden – uit handen van Griffioen een bos bloemen voor onder andere haar verdiensten bij het opzetten en uitvoeren van tal van activiteiten.
Verder keurden de leden het cijferwerk van penningmeester Kees de Jong goed. Zowel de jaarrekening 2014-2015 als de begroting 2015-2016. Tot slot gaf Griffioen de leden nog een inkijkje in de plannen die het Rohda-bestuur voor de toekomst heeft.

Arjan.Griffioen.week.48

Voorzitter Arjan Griffioen herkozen als voorzitter van Rohda’76. Foto Kees van der Wilk

 There are no comments

Add yours

X