Autisme1 (1 van 1)

Levenbrede aanpak bij autisme

Wat denk je van het idee om 2 miljoen te besparen en tegelijkertijd levensgeluk van inwoners en maatschappelijke samenhang in Bodegraven te vergroten!
Het rapport is een handleiding om mensen met autisme beter te integreren in onze gemeenschap. Het autisme-inspiratie-team biedt dit innovatieve rapport aan de wethouders Martien Kromwijk en Laura Leijendekkers.

Het gaat in onze gemeente om 86 jongeren die fijn of zelfs opnieuw naar school of hun werk kunnen en om 538 volwassenen waar voorkomen wordt dat ze uitvallen. Doorvoering van dit beleid spaart 2 miljoen euro op jaarbasis uit.

Het rapport biedt handvatten hoe dit traject ‘Levensbreed’ kunt inzetten, met samenhang tussen levensdomeinen als school, vrije tijd, werk en relaties. Het gaat daarbij om een continue ondersteuning door de jaren heen, die kans geeft op ontwikkeling in eigen tempo en volgorde. Dat levert een participatie naar vermogen op.

De inzet van het Autisme Inspiratie Team Bodegraven is om mensen met autisme, de familieleden, partners hulpverleners, onderwijs en omgeving met elkaar verbinden. Dat gebeurt nu tijdens de avonden die zij organiseren in samenwerking met het CJG.

Want autisme raakt alle levensgebieden en heeft veel invloed op de omgeving. De draaglast is nogal eens uit balans. Het helpt als zowel mensen met autisme als hun naasten weten wat autisme is en met de gevolgen kunnen omgaan. Een levensbrede aanpak geeft hier aandacht aan.

Een systeem dat zij graag willen invoeren is: Levensloopbegeleiding, waar mensen de benodigde kennis en ondersteuning krijgen door kennisvergroting en bewustwording. Dit blijkt in de praktijk erg belangrijk.

Ten slotte iets over preventie:

Bij autisme is het vaak goed mogelijk om schooluitval te voorkomen, problemen vroegtijdig te signaleren, mensen aan het werk te helpen en te houden. Dat vraagt simpelweg een vroege en juiste diagnose en om een investering in de juiste hulp. Het rapport doet hier suggesties over. Voorkomen van problemen levert op termijn veel op.

Daarbij hoort dat iedere persoon, ieder gezin de zorg krijgt die nodig is en dat er ondersteuning is voor mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Autisme1 (1 van 1)

Door: Marjolein Brunn

 

There are no comments

Add yours

X