Gemeente-Bodegraven-Reeuwijk

Maatwerk blijft mogelijk bij leerlingenvervoer

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vaste opstapplekken inzetten bij leerlingenvervoer. Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen die hier gebruik van maken. Ook worden reistijden korter en kan het vervoer tegen lagere kosten georganiseerd worden.
 

Maatwerk

De gemeente blijft maatwerk bieden voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van de opstapplekken. De best mogelijke oplossing wordt voorafgaand besproken met ouders/ verzorgers. Maatwerk is mogelijk als er medische noodzaak is waardoor het kind thuis opgehaald moet worden, of er sprake is van een complexe gezinssituatie. Wethouder Laura Leijendekkers:  “Het college van B en W wil dat alle kinderen in onze gemeente naar een school kunnen die bij hen past. Hoewel de verantwoordelijkheid voor vervoer bij de ouders ligt, ondersteunen wij waar nodig. Ofwel: maatwerk waar het nodig is en kostenbesparing waar het kan.”

 

Opstapplekken

De gemeente beoogt dat de kinderen gebruik maken van één van de opstapplekken. Deze liggen op maximaal 600 meter lopen. Gemeenten in de regio hebben dergelijke opstapplekken al eerder ingevoerd. Momenteel rijden er dagelijks 30 voertuigen vanaf de gemeente Bodegraven-Reeuwijk naar ongeveer 25 verschillende schoollocaties en terug. In totaal worden er 165 leerlingen vervoerd. Taxibedrijf Connexxion voert het leerlingenvervoer uit voor de gemeente. Het bedrijf berekende dat de verandering een besparing kan opleveren van ongeveer € 50.000,- per jaar.

 

Verantwoordelijkheid ouders/ verzorgers

Het vervoer van kinderen van en naar school is de verantwoordelijkheid van ouders/ verzorgers. Toch ondersteunt de gemeente bij kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, of om bijzondere redenen naar een school die verder dan zes kilometer van de woning ligt. De gemeente biedt sowieso leerlingenvervoer als de kinderen door een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

 

Besluitvorming

Tijdens een informatiebijeenkomst op 5 november 2015 is het voorgestelde plan over de opstapplekken aan ouders/ verzorgers gepresenteerd. Alle reacties die de gemeente ontvangt worden meegenomen bij de besluitvorming. In het te nemen collegebesluit worden de locaties vastgesteld en de eisen waaraan deze moeten voldoen. Hierbij is ook aandacht voor voldoende beschutting als er slecht weer is. Op basis van de ontvangen reacties en omdat het college zorgvuldig wil blijven in haar besluiten, is de aanvankelijke ingangsdatum van 4 januari 2016 verplaatst naar 29 februari 2016.

 There are no comments

Add yours

X