Motorweekendafsluiting van de Meije bij Bodegraven is van de baan

blank

Sinds 2021 gold een motorenverbod in de Meije. In het voorjaar en zomer is het gebied verboden voor motoren in het weekend en feestdagen. In 2022 uitte de MAG in Bodegraven-Reeuwijk zijn ongenoegen over de weekendafsluiting voor motoren van de Meije. De MAG heeft de aangespannen zaak tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gewonnen en daarom mogen de motoren weer de Meije in. Het gedeelte van de Meije dat binnen Bodegraven valt, loopt van de Kerkweg tot de Hazekade. De weekendafsluiting voor motoren op het andere deel van de Meije blijft echter van kracht.

Hoewel er klachten waren over geluidsoverlast, ontbraken er concrete metingen. Er waren ook zorgen over de veiligheid in verband met motorrijders, maar er werden geen ongevallen gemeld. Ondanks beweringen over snel optrekken en grote snelheidsverschillen, maakt de bochtige aard van de weg dit onwaarschijnlijk. Bovendien, als het karakter van de weg en het aangrenzende stiltegebied aangetast zou worden door motoren, waarom zou dat dan niet ook het geval zijn met auto’s die daar rijden? Desondanks werden de argumenten van de MAG door de adviescommissie verworpen.

Eind oktober gaf de bestuursrechter de motorrijdersorganisatie gelijk. Volgens de rechter was het verkeersbesluit van de gemeente niet goed beargumenteerd. Er waren bijvoorbeeld geen geluidsmetingen of observaties gedaan en een uitgevoerde enquête onder bewoners was niet afdoende. De rechter merkte ook op dat een weg voor gemotoriseerd verkeer inherent in strijd kan zijn met een stiltegebied ernaast. De MAG voerde aan dat het gemiddelde van 112 motoren op een weekenddag nauwelijks meer impact zou hebben dan de veel grotere hoeveelheid auto’s die er rijden.

Wat is MAG?

De MAG zet zich al 35 jaar in voor veilig, vrij en betaalbaar motorrijden. We komen in actie tegen wegafsluitingen voor motorrijders. We zorgen voor motorvriendelijke onderplanken.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank