Onafhankelijke commissie onderzoekt Ons Fonds

Een onafhankelijke commissie onderzoekt in opdracht van het gemeentebestuur of Ons Fonds aan de verwachtingen en doelstellingen beantwoordt. Ons Fonds is ruim twee jaar geleden ingesteld: huurders en eigenaren van zakelijke panden betalen een kleine opslag op de OZB. Dat geld kan worden aangewend om nieuwe initiatieven van de grond te tillen die het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk in algemene zin bevorderen.
De gemeenteraad heeft bepaald dat de regeling drie jaar van kracht blijft. Het onderzoek van de onafhankelijke commissie is de leidraad bij de besluitvorming of de regeling wordt verlengd. In de commissie hebben zitting Jan Oostveen (onafhankelijk voorzitter), mr. Rob La Gro (namens de ondernemers) en Sander van Alten (namens de gemeente). Zowel de instelling als de taakomschrijving van de onafhankelijke commissie is reeds bij de instelling van Ons Fonds vastgelegd.

Sterk verbeterd
De instelling van Ons Fonds heeft de organisatiegraad van en de samenwerking tussen de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk sterk verbeterd. Er is een netwerk van verenigingen ontstaan, werkzaam op diverse gebieden, die de fondsen naar eigen inzicht kunnen besteden. Waar nodig of gewenst kunnen de verschillende verenigingen ook samenwerken in projecten.

De verenigingen hebben de handen ineengeslagen met de traditionele ondernemersverenigingen RvHID, ROV en BOV. Ze werken samen in het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk. Het dagelijks bestuur zorgt voor verbinding en afstemming, de verenigingen houden hun eigen verantwoordelijkheid.

Gezamenlijke projecten
De afgelopen jaren zijn al diverse gezamenlijke projecten opgestart die het totale bedrijfsleven ten goede komen:
• er wordt camerabeveiliging ingevoerd op een aantal bedrijfsterreinen in Bodegraven en Reeuwijk;
• de winkeliers hebben zowel in het centrum van Bodegraven als in Reeuwijk hun samenwerking geïntensiveerd;
• er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in de gehele gemeente glasvezel aan te leggen;
• de Commissie Duurzaam werkt plannen uit om duurzaam ondernemen te bevorderen;
• via de Commissie Economie zijn de ondernemers ook betrokken bij de ontwikkeling van de nota economische visie die het gemeentebestuur in voorbereiding heeft.

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk:
• Podium voor de gezamenlijke belangen van ondernemend Bodegraven-Reeuwijk
• Volledige speelruimte voor bestaande ondernemersverenigingen om op te komen voor de specifieke belangen van de eigen doelgroep
• Bundeling van krachten om de revenuen van het Ondernemersfonds optimaal te benutten en in te zetten voor verbetering van het ondernemersklimaat
• Krachtige gesprekspartner van overheidsinstanties, waaronder het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk

headvisual

Ingezonden bericht

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie