Whatsapp

Ongure types lopen ook door uw wijk. Let dus goed op!

Donderdagavond 14 januari gaat Wijkteam Zuid samen met de politie en de wijkwethouder in de wijken Broekvelden en Weideveld op zoek naar huizen welke niet of nauwelijks verlicht zijn. Juist in de donkere maanden slaan inbrekers hun slag en zijn ze vooral op zoek naar kennelijk onbeheerde en onverlichte woningen. Een donker huis werkt als een magneet op het inbrekersgilde. Het is dan net alsof er staat: “wij zijn niet thuis hoor” met soms vervelende gevolgen voor de bewoners.
Wijkteam Zuid heeft deze actie ook in 2014 gehouden in de Dronenwijk en Elzenhof. Toen bleken er 34 woningen nogal uitnodigend voor hen die graag in het donker opereren. De politie en het gemeentebestuur hechten veel waarde aan dit soort preventieve acties. In 2015 is er 42 keer in genoemde wijken ingebroken, waarvan 9 pogingen. Dat is 42 keer te veel.

Ook dit jaar zullen bewoners van een onverlichte woning een infomapje door de brievenbus krijgen met daarin inbraakpreventietips. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden veel zgn. buurt WhatsApp-groepen gestart. Binnen deze WhatsApp groepen hebben bewoners en politie snel en eenvoudig contact met elkaar en kan men elkaar informeren als er verdachte situaties ontstaan.

Inmiddels is al gebleken dat op veel plaatsen in ons land het aantal inbraken hierdoor drastisch wordt teruggedrongen. U ontvangt eerdaags een folder in uw brievenbus met tips inzake inbraakpreventie en een uitleg over de werking van de buurt WhatsApp groepen.

Wijkteam Zuid werkt….ook voor U..!

Ingestuurd bericht

There are no comments

Add yours

X