Plan van aanpak centrum Bodegraven

Op donderdagavond 5 november jl. werd tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de BOV in het Evertshuis, het plan van aanpak gepresenteerd dat door de centrummanager, Koert Vermeulen, de afgelopen periode is opgesteld.
Het plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met de ondernemers van het centrum, de gemeente en diverse organisaties die actief zijn in het centrum.
Doel van het plan van aanpak is om te inventariseren wat er al is, wat beter kan en wat er moet gebeuren om het centrum van Bodegraven aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijk voor de klant en bezoeker, maar ook voor de ondernemers. Alle zaken die opgepakt dienen te worden, worden in het plan van aanpak per thema benoemd.

De centrale vraag in het pan van aanpak is: waarom zou je als bezoeker of klant naar het centrum van Bodegraven moeten komen?

De belangrijkste punten van het plan van aanpak zijn:

  • Op orde brengen van het centrum
  • Verbeteren uitstraling
  • Goede bereikbaarheid en verwijzing
  • Aansprekende evenementen en activiteiten
  • Promotie Bodegraven in het algemeen en winkelgebied in het bijzonder

    Tijdens de Ledenvergadering hebben geïnteresseerde leden zich opgegeven voor de verschillende werkgroepen, die op basis van het plan van aanpak in het leven worden geroepen.
    De werkgroepen zullen de komende periode aan de slag gaan met alle desbetreffende punten en deze in gang zetten. Soms al op de korte termijn, andere op de wat langere termijn. Van belang is nu dat er een gedragen plan is en een richting bepaald!

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie