Brandveiligheid in 2023? Hier moet je aan denken

De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken en dus is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de brandveiligheid voor 2023. Zoals (bijna) ieder jaar zullen er ook in 2023 veranderingen plaatsvinden. In dit artikel krijg je een beter beeld van waar je aan moet denken wat betreft brandveiligheid in 2023.
Regelgeving brandveiligheid in 2023

In 2023 zal er ook weer het een en ander veranderen met betrekking tot de regelgeving rondom brandveiligheid. De belangrijkste verandering is de Omgevingswet die naar alle waarschijnlijkheid 1 juli 2023 ingevoerd zal worden. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet, waarin onder andere brandveiligheid en veiligheid van gebouwen wordt geregeld. Onder de Omgevingswet valt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving is de opvolger van het Bouwbesluit 2012. In het BBL  staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Ook specifiek de brandveiligheid voor gebouwen komt aan bod in het BBL. Bij de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving 1 januari 2023, zullen onder andere de onderstaande wijzigingen worden doorgevoerd.

Bouwkundige eisen voor liften in woongebouwen

Ten aanzien van liften in nieuwe woongebouwen worden er nieuwe bouwkundige eisen gesteld. Hierbij gaat het uitsluitend om liften in een (gemeenschappelijke) toegankelijkheidssector en dus niet bij liften in kleine woongebouwen. Deze nieuwe bouwkundige eisen hebben als doel liften beter te beschermen tegen brand en rook zodat met name de minder zelfredzamen zichzelf sneller en veiliger kunnen verplaatsen in het geval van een calamiteit.

De nieuwe eis is dat de WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) van een brandcompartiment naar een lift minimaal 60 minuten bedragen (artikel 4.53, lid 1, Bbl).

Daarnaast stelt deze eis dat er een voorportaal (extra beschermde vluchtroute) voor iedere lift in een toegankelijkheidssector in een woongebouw moet zijn. Hieraan mogen geen toegangen van woningen grenzen (artikel 4.77a Bbl). Het Bbl stelt geen nadere eisen aan de afmetingen van dit voorportaal. Wel zal dit portaal zodanig moeten zijn dat hierin de vereiste keermogelijkheid voor rolstoelgebruikers (vlak van 1,5 m x 1,5 m) past.

Tenslotte moet ook de elektriciteitsvoorziening van een lift in een toegankelijkheidssector in een 60 minuten brandwerend afgescheiden ruimte liggen. Deze WDBDO geldt in de richting van de ruimte met de elektriciteitsvoorziening (artikel 4.218a Bbl).

Rookafvoer

Vanaf de invoering van de BBL is het ook niet meer toegestaan om de rookafvoer van een verbrandingstoestel voor vaste brandstoffen (open haard, pelletkachel e.d.) via de gevel van het gebouw te laten lopen. Hier dien je ook aan te denken bij een verbouwing.

Sprinklerinstallatie in parkeergarages onder slaapgebouwen

Parkeergarages onder slaapgebouwen (woningen, kinderopvang, celfuncties, logiesfuncties of gezondheidszorg met slaapplekken) moeten bij nieuwbouw worden voorzien van een automatische blusinstallatie (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie) (artikel 4.223a, Bbl). Deze eis kent wel een aantal uitzonderingen.

Bovenstaande eis geldt namelijk niet als de bovengelegen gebruiksfunctie een vloer van een verblijfsgebied heeft die hoger ligt dan 13 meter boven het meetniveau én voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden:

  • De parkeergarage is niet groter dan 1000 m².
  • De bovengelegen gebruiksfunctie heeft een vluchtroute waarvan de ruimte waardoor deze vluchtroute voert niet bereikbaar is vanuit de parkeergarage.
  • De parkeergarage mag niet zijn voorzien van een automatisch parkeersysteem.

De blusinstallatie moet worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

Verzekering tegen brandschade

Helaas blijft het risico op een brand bij een bedrijf altijd bestaan. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de bedrijven die te maken krijgt met een grote brand snel daarna failliet gaat. Als er brand ontstaat bij je bedrijf kan de schade al snel oplopen en is het dus belangrijk dat je hiervoor verzekerd bent. Neem daarom contact met je verzekering op om te kijken of je voldoende verzekerd bent voor 2023.

Advies over brandveiligheid 2023

Hulp nodig op het gebied van brandveiligheid? Masset Solutions helpt je graag met het realiseren van brandveiligheid voor jouw pand. De adviseurs van Masset Solutions zijn op de hoogte van de laatste verandering rondom brandveiligheid voor 2023.

Advertentie