40259668_2411882875531271_5969745761070481408_o

Maak kennis met kinderfysio van Fysio On The Move

Als kinderfysiotherapeut heb je aandacht voor de ontwikkeling en de beweegdoelen van het kind. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met de leeftijd van 0-16 jaar. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening en sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren van anderen.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn meerdere afspraken nodig.

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden.

Onze kinderfysiotherapeut Patricia Tetteroo helpt u graag! 

Fysio On The Move 0172-616579

 X