Foto Rotary en Vervoer van Deur tot Deur

Rotary helpt Vervoer van Deur tot Deur

Rotary Bodegraven heeft zich voor de komende drie jaar verbonden aan de stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur. Mede door de bijdrage van de Rotary heeft de stichting een nieuwe auto aan kunnen schaffen. “De aanschaf van de auto was hard nodig omdat wij de vraag van ouderen voor vervoer niet meer aan konden.” aldus Francis Zwetsloot directeur van de stichting. De stichting Vervoer van Deur tot Deur wordt volledig gerund door vrijwilligers die mensen van 60 jaar of ouder tegen een zeer lage vergoeding vervoer aanbieden om een boodschap te doen of om bijvoorbeeld naar de kapper te gaan. Vervoer vindt alleen plaats binnen het dorp Bodegraven.
“Het aanbieden van vervoer voor deze doelgroep is een geweldig initiatief. Wat het extra bijzonder maakt is dat het volledig gerund wordt door ruim 50 vrijwilligers. Dat verdient waardering en steun.” Dit zegt Arjan de Knikker die namens Rotary Bodegraven een mooi bedrag van € 1500 mocht overhandigen. De Rotary is een enthousiaste groep van mensen die met elkaar wat willen bijdragen aan de samenleving. Dit kan door de handen uit de mouwen te steken tijdens NL doet of door het organiseren van het Groene Hart Spektakel. Tijdens dit spektakel waar jaarlijks 22 teams aan meedoen, wordt geld opgehaald wat onder andere besteed kan worden aan Vervoer van Deur tot Deur. ”Wanneer mensen een goed doel hebben, kan men altijd een aanvraag indienen bij Rotaryclub Bodegraven p/a Hoefslag 29 2411 WD in Bodegraven.” Met deze oproep hoopt Arjan dat mensen, net als Francis namens de stichting Vervoer van Deur tot Deur, de Rotary weten te vinden.

Tekst bij foto; Francis Zwetsloot en Arjan de Knikker bij een bus van Vervoer van Deur tot Deur.

X