Bodegravenboog voorlopig in de ijskast

Het lijkt erop dat de Bodegravenboog, het geplande verbindingsstuk tussen de A12 en de N11, de komende vier jaar niet gerealiseerd zal worden volgens de plannen van het nieuwe provinciebestuur in Zuid-Holland. In plaats daarvan zal de provincie nu investeren in fiets- en waterwegen als alternatief.
Hoewel de Bodegravenboog niet uit het oog verloren wordt door Zevenbergen en zijn collega’s, is het gebrek aan financiële middelen een obstakel. Minister Harbers had eerder al aangegeven dat het Rijk geen budget beschikbaar heeft voor de aanleg van de Bodegravenboog. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing van de provincie om te focussen op andere infrastructuurprojecten.

De provincie erkent de uitdagingen en beperkingen en zet nu in op het verbeteren van fietsroutes en waterwegen om de mobiliteit en bereikbaarheid te bevorderen. Het is een noodzakelijke verschuiving in prioriteiten, gezien de financiële belemmeringen waarmee de provincie geconfronteerd wordt.

Foto: Jippe Groenendijk

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank