Drie weken verkeershinder kruising Vrije Nesse / Cortenhoeve

Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI’s) Goudseweg, Op de kruising van de Vrije Nesse – Cortenhoeve – Goudseweg wordt de bestaande VRI vervangen. Daarnaast wordt de fietsoversteek op de Vrije Nesse verbreed. Op de kruising van de Goudseweg met de Broekveldselaan wordt de bestaande VRI vervangen. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt er een tijdelijke VRI geplaatst, ook zullen de bermen afgezet worden zodat er veilig gewerkt kan worden.
De komende tijd gaan ze aan de slag met het vervangen van diverse verkeersregelinstallaties (VRI’s) binnen de gemeente. Deze VRI’s bevinden zich op vier kruispunten in Bodegraven, Waarder en Nieuwerbrug aan den Rijn.

 Wat gaat er bij u in de buurt gebeuren?

Op de kruising van de Vrije Nesse – Cortenhoeve – Goudseweg wordt de bestaande VRI vervangen. Daarnaast wordt de fietsoversteek op de Vrije Nesse verbreed. Fietsers vanuit alle richtingen worden met behulp van verkeersmaatregelen langs de werkzaamheden geleid.

Waar vinden werkzaamheden plaats?

In de onderstaande afbeelding is de projectlocatie weergegeven. Fietsers – De fietsoversteek over de Vrije Nesse wordt verbreed. Fietsers worden via de rijbaan geleid. – De fietsoversteek van de Vrije Nesse naar Cortenhoeve blijft gedurende de werkzaamheden in stand. Gemotoriseerd verkeer – De Goudseweg wordt tijdelijk anders ingericht waardoor deze beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer. – De aansluiting van de Vrije Nesse en de Cortenhoeve op de Goudseweg zijn afgesloten, verkeer wordt omgeleid middels omleidingsroutes. Openbaar vervoer – De buslijn 178 kan doorgang vinden door het werkvak.

Geplande uitvoeringsperiode De werkzaamheden starten op maandag 5 oktober en nemen maximaal drie weken in beslag. In de herfstvakantie gaat de hele Goudseweg dicht voor het verkeer. 

X