Afscheid van twee ereleden bij badmintonclub BBS

Afscheid van Piet de Heij en Ton Plug in de kantine van de Sporthoeve, beide heren hebben wegens fysieke langdurige problemen hun lidmaatschap met “pijn” moeten opzeggen. Bijna alle donderdagleden en 2 leden van het bestuur van BBS in het bijzonder de Secretaris, Janneke de Lange en de voorzitter TC, Ton Spruit waren aanwezig.
Jan Kaptein was de eerste spreker die Piet en Ton namens alle donderdagspelers erg veel succes toewensen zonder de Badmintonsport die beiden lang beoefenden bij zowel BC Vederlicht als bij BBS. Hij bedankte hen beiden voor de belangen behartiging van de “donderdag spelers 50 plus” die ze dat jaren hebben gedaan met veel enthousiasme en een spreekbuis waren naar het Betuur en TC. Beide heren kregen een mooi afscheidscadeau en een ondergetekende Kaart van alle leden als herinnering aan de tijd dat ze gezamenlijk de badmintonsport hebben gespeeld en ze vooral missen tijden het gezamenlijk koffiedrinken om half elf als tussendoortje.

Wat velen niet weten is dat zowel Ton als Piet zeer lang lid zijn, Ton trad als lid bij BC Verderlicht op 1 januari 1974 als recreatiespeler en heeft dit beoefend tot heden, daarbij heeft hij in beide verenigingen veel vrijwilligerswerk gedaan en als laatste de spreekbuis van de donderdag naar het Bestuur maar ook de opvang van de nieuwe beginnende leden. In totaal meer dan 46 jaar lid, een mensenleven, misschien wel het langste lidmaatschap? Toen was het de beurt om Piet te bedanken, ook Piet begon zijn lidmaatschap lang geleden, 1 januari 1984 bij BC Vederlicht, in de ledenlijst van 1990 vinden we de hele Familie de Heij, zijn vrouw Bep en de kinderen Corné en Marleen waren ook lid. Het duurde even toen men Piet vroeg het Voorzitterschap op zich te nemen en dat heeft hij ook een aantal jaren gedaan en alsof het niet genoeg was het hij na zijn Voorzittershamer te hebben ingeleverd ook nog het Secretariaat en later het Penningmeesterschap uitgeoefend. Wat een enorme staat van dienst. Piet heeft dit alles met veel zorg en efficiënt gedaan, altijd een vraagbaak voor de leden, niets was hem teveel. Na deze functies is Piet een “donderdagspeler” geworden en na mijn vertrek in 1997 heeft Piet de trainingen op de donderdag van mij overgenomen. Dat heeft hij met veel passie gedaan, ving de nieuwe leden op met een begeleidende training en zorgde dat ze het naar hun zin hadden. Later heeft hij alleen de uitgebreide “Warming-up” gedaan tot heden 2020, dus zo´n 23 jaar. Bewust van deze bijzondere staat van dienst heeft het Bestuur van BBS besloten deze 2 heren Erelid te maken, mevrouw Janneke de Lange overhandigde namens het Bestuur de oorkonde en een mooie bos bloemen, bedankte hen voor hun diensten van de afgelopen jaren!

Door: W.G. Ed Fredriksz

Ingezonden bericht

X