Eind 2022 woningbouw op voormalige Welkooplocatie in Bodegraven

Het college van B&W heeft medewerking verleend aan het plan om woningen te realiseren op het voormalige Welkoopterrein aan de Doortocht 1 in Bodegraven. Het gaat om 27 woningen. Na jaren van praten en ontwerpen lijkt het nu echt te gaan gebeuren.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 mei 2022 gedurende 6 weken ter visie. Het streven is begin 2023 te starten bij de bouw. Het plan ziet op de bouw van 27 eengezinswoningen die grotendeels huurwoningen zijn. Het woningprogramma bestaat uit:

  • 3 middel dure huurwoningen (aanvangshuur max € 950,-
  • 14 vrije sector huur woningen (aanvangshuur tussen € 950,- – € 1.150,-
  • 10 vrije sector koopwoningen.

Start bouw

Het streven is begin 2023 te starten bij de bouw. De verwachting is dat, mede vanwege de hoogteverschillen in het terrein, de bouwtijd ongeveer 1,5 jaar bedraagt. De woningen worden opgeleverd in de loop van 2024.

Duurzaamheid

De woningen en bergingen worden voorzien van groene daken, de parkeerplaatsen worden met waterdoorlatende verharding aangelegd en er komen extra bomen. Omdat alle woningen platte daken hebben lenen deze zich uitstekend voor het aanbrengen van zonnepanelen.

Parkeren

Het plan heeft een behoefte van 51 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden ook gerealiseerd: 29 rondom het rioolgemaal, 19 op eigen terrein en 3 op gemeentegrond aan de zijde van de Overtocht

 X