2020 bomen kappen met hoogwerker

Gemeenteberichten van deze week

Bekijk hier de gemeenteberichten van deze week! Klik op de kop van het artikel om naar het volledige bericht te gaan.
Onderzoek naar gebruik van verschillende wegen

De gemeenten Bodegraven–Reeuwijk en Oudewater willen inzicht krijgen in het gebruik van verschillende wegen. Met behulp van camera’s die op een aantal locaties wordt geplaatst, worden de kentekens gescand van passerende voertuigen. Op basis van deze kentekens kan sluipverkeer in beeld worden gebracht. Ook wordt op enkele locaties onderzoek gedaan naar landbouwverkeer en wordt het aantal passerende landbouwvoertuigen geteld. 

Spreekuur wethouder Robèrt Smits Reeuwijk-Dorp

Wethouder Robèrt Smits houdt op woensdag 11 maart a.s. spreekuur in Reeuwijk-Dorp. Heeft u vragen of ideeën over cultuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, natuur of jeugdhulp? Kom langs en ga in gesprek! Aanmelden is niet nodig.

1945 – 2020 NEDERLAND 75 JAAR BEVRIJD

Dit jaar vieren wij ook in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 75 jaar bevrijding! Omdat dit een mijlpaal is in de vaderlandse geschiedenis zullen er vanuit onze vier dorpskernen door de 4 mei comités verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Gemeente vervangt bomen

Afgelopen winter heeft de gemeente de bomen door een externe deskundige laten keuren. De conclusie is dat ruim 100 bomen gekapt moeten worden. Dat lijkt veel, maar dat is minder dan 1% van het aantal bomen.

Maak gratis bezwaar tegen WOZ-waarde

Onlangs zijn de OZB-aanslagen verstuurd. De OZB wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning. Ieder jaar bepaalt de BSGR de WOZ-waarde opnieuw. Aan de hand van de verkoopcijfers bepalen ze wat de verkoopwaarde van uw woning zou zijn op 1 januari 2019. De BSGR houdt rekening met verschillen tussen uw woning en de verkochte woningen, zoals grootte, ligging, onderhoudstoestand. Verbouwingen of verbeteringen die voor 1 januari 2020 afgerond zijn, zijn al meegenomen in deze waarde. De oude waarde verhogen met een standaard percentage gebeurt niet.

Conferentie actualisatie woonvisie: De zeven plagen van de woningmarkt: een (voorzichtig) antwoord

Hoe wilt u wonen in onze gemeente over 10 of 20 jaar? Waar willen en kunnen we nog bouwen én voor wie doen we dit? Hoe zorgen we voor voldoende passende woningen voor onze jongeren én ouderen? Hoe bereiken we dat alle groepen een eigen stek kunnen vinden? De woningmarkt kent veel problemen op dit moment. Er is sprake van zeven plagen. Hoe kunnen we een antwoord vinden op de vele knelpunten?

Southwick House ‘Levende Geschiedenis’ maakt kinderen groep 8 bekend met Tweede Wereldoorlog

Het project Southwick House ‘Levende Geschiedenis’ beoogt kinderen uit groep 8 bekend te maken met de Tweede Wereld oorlog en de bevrijding. Zodat de geschiedenis hierover levend blijft. Alle 16 basisscholen uit onze gemeente mogen  -als zij willen- inschrijven met groep 8 voor dit project.X