8

Gemeentepagina week 47-2018

Door de nieuwe samenwerking tussen Rebonieuws.nl en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verschijnt vanaf heden ook de gemeentepagina online. Een geweldige stap voor ons, maar ook voor jullie als lezer ideaal om het digitaal te kunnen bekijken. Zo heb je het altijd binnen handbereik!
Rode fietsstroken voor de Zijdeweg

Vorige week is de Zijdeweg in de bebouwde kom van Reeuwijk-Tempel opnieuw geasfalteerd. Aan beide kanten van de weg zijn rode fiets­/wandelstroken aangebracht met in het midden van de rijbaan een smal rijgedeelte voor de automobilisten en tractoren. Deze wegindeling geeft een duidelijkere plaats aan fietsers en wandelaars en biedt een veiligere verkeerssituatie voor deze gebruikers.

Tekst gaat door onder de foto

Verkeersveiligheid verhogen

Deze aanpak past in het gemeentelijk beleid om de verkeersveiligheid van fietsers te verhogen. Voor de verkeersproblematiek in de bebouwde kom Tempel is ook aandacht gevraagd door het dorpsteam Reeuwijk, een aantal betrokken bewoners uit Tempel en de Vereniging Ondernemers Reeuwijk-Tempel (VORT). Marcel Mathot van Pernettya Kwekerij M. Mathot C.V. aan de Zijdeweg en afgevaardigde van VORT: “Wij willen ons graag inspannen om het hele buitengebied veiliger te maken. Wij denken graag mee over een goede wegbewijzering, zodat het vrachtver- keer via de kortste en beste weg veilig het gebied in en uit kan.”

Duidelijke route voor vrachtverkeer

In de werkgroep is ook al gesproken over plaatsing van een duidelijke bewegwijze- ring voor vrachtverkeer naar de (provinci- ale) wegen N207, N11 en A12. De bedrijven Vergeer kaas in Reeuwijk-Dorp en Edelman in Tempel hebben voor het vrachtverkeer, als onderdeel van dit verwijssysteem, op eigen terrein verwijsborden naar deze wegen geplaatst. De bedoeling is dat vrachtwagenchauf- feurs nu de kortste en beste route kunnen nemen. Komend jaar wordt verder gewerkt aan de herinrichting van de Tempeldijk en de Schinkeldijk en het plaatsen van de bewegwijzering voor het vrachtverkeer.

Mantelzorgers: dank u wel!

Voor iemand zorgen waar je van houdt, doe je met liefde. Maar mantelzorger zijn is niet altijd even makkelijk, vooral als de zorg langer duurt en intensief is.

Bloemetje aan huis

Op de Dag van de Mantelzorg, zaterdag 10 november, bracht wethouder Kees Oskam samen met de burgemeester, drie collega-wethouders en vijf gemeente- raadsleden namens de gemeente bij diverse mantelzorgers een bloemetje. Op deze manier wil de gemeente aan alle mantelzorgers graag haar waardering laten zien. De overige geregistreerde mantelzorgers kregen de afgelopen week een boeket thuisgestuurd.

Tekst gaat door onder de foto

Diner

In het Wierickehuis in Nieuwerbrug kregen zo’n honderd gasten, zorgvragers, mantelzorgers en mantelzorgondersteuners een diner aangeboden. De avond werd opgeluisterd met live muziek van de Pauwergirls, die zongen rondom hun rijdende radio uit 1952.

Mantelzorg Award

Wethouder Kees Oskam reikte de Mantelzorg Award uit aan mevrouw De Knikker uit Bodegraven. Zij is mantelzorgondersteuner van dhr. P. Reijerink. Hij is blij met deze Mantelzorg Award voor zijn mantelzorgondersteuner. Deze Award brengt de mantelzorgondersteuner onder de aandacht: “Dankzij haar kan ik het volhouden!”

Meer informatie

Op de website mantelzorgcentraal.nl vindt u meer informatie. U kunt voor vragen of informatie ook een e-mail sturen aan b.simons@samwelzijn.nl.

Ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers

 • Iedere laatste dinsdag van de maand ontmoeten mantelzorgers elkaar in het Huis van Alles in Bodegraven van 13.30 tot 15.00 uur.
 • Iedere tweede donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur het Huis van Alles in Reeuwijk Brug
 • Iedere laatste donderdag van de maand is er een Mantelzorg inloopuur. Dit wordt gehouden bij Rijngaarde 1 van 16.00 tot 17.00 uur.

Programma Huis van Alles

Reeuwijk-Dorp

In ieder dorp is een Huis van Alles. Het complete programma van alle locaties vindt u op www.buurbook.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@samwelzijn.nl of 0172-614 500. Hieronder hebben we een paar activiteiten uitgelicht die deze week plaatsvinden.

Reeuwijk-Brug

Hobbymarkt zaterdag 24 november 10.00 – 16.00 uur
Seniorengym dinsdag 27 november 09.00 – 10.00 uur
Inloop (elke week) dinsdag 27 november 10.00 – 11.00 uur
Seniorensoosdinsdag 27 november 14.00 – 17.00 uur
Stijldansen  woensdag 28 november 20.00 – 21.30 uur

Afsluiting Broekvelderbrug

De Broekvelderbrug is van maandag 26 t/m vrijdag 30 november 2018 afgesloten voor autoverkeer. De brug blijft wel open voor fietsers en voetgangers. Van vrijdag 14 t/m maandag 17 december is de brug afgesloten voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de brug in het centrum van Bodegraven (Brugstraat). Autoverkeer wordt in beide periodes omgeleid via de Burgemeester Kremerweg (noordzijde) en de N11 (zuidzijde). Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de elektrotechnische en werktuig- bouwkundige onderdelen van de brug. Dat gebeurt voor een deel vanuit de brugkelder en voor een deel buiten.

Gladheid: Wij zijn er klaar voor, U ook?

Bij (dreigende) gladheid worden de wegen binnen onze grenzen gestrooid. De gemeente laat dit uitvoeren door Bunnik BV.

Houd samen uw straat schoon

Om alle inwoners van de gemeente zo goed mogelijk te kunnen bedienen zijn er tien strooiroutes gemaakt. Deze strooiroutes en het Gladheidbestrijdingplan vindt u op www.bodegraven-reeuwijk.nl/ gladheidbestrijding. Zelf kunt u ook helpen om gladheid tegen te gaan. Als elke inwoner de stoep voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij houdt, blijft deze voor alle voetgangers begaanbaar.

Zout ophalen

Als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u een zak strooizout per huishouden ophalen bij het afvalbrengstation op de Portugalweg 6 in Bodegraven.

Zoutkisten

Op verschillende strategische plekken binnen de gemeente staan kisten met strooimiddel, zoals bij bruggen en verzorgingstehuizen. U kunt hiervan gebruik maken om extra te strooien in de omgeving.

Preventief

Om goed voorbereid te zijn op gladheid wordt er preventief gestrooid. Dit doen wij nadat er meldingen ontvangen zijn van de meteodienst en de politie bij dreigende gladheid. De lokale coördinator van de gemeente controleert dan de situatie tijdens de wachtdienst. Ook worden meldingen van de gemeente en inwoners hierbij betrokken. Hierna kunnen de strooiploegen direct worden ingezet.

In principe worden alleen de geplande routes gestrooid. Bij extreme weersomstandigheden worden er, nadat de strooiroutes zijn geruimd, zoveel mogelijk straten sneeuwvrij gemaakt.

Tip voor fietsers

Hard opgepompte fietsbanden geven bij gladheid minder grip. Door wat lucht uit je fietsband te laten lopen wordt het bandoppervlak op de weg groter en dat zorgt voor meer grip.

Inspiratiebijeenkomst over sporten & bewegen, gezondheid en welzijn

Sport en bewegen is gezond, bevordert het welzijn, het is gezellig en het verbindt mensen. Naast professionals, verzorgen vooral vele vrijwilligers het grote sport- en beweegaanbod. Daarmee helpen en versterken we elkaar, juist ook in zorg en welzijn. Op dinsdag 4 december 2018 vindt een inspiratiebijeenkomst plaats die onder meer gericht is op de totstandkoming van een “actieprogramma sport & bewegen Bodegraven­Reeuwijk”. Daarnaast vind je er inspiratie voor uw club of uw organisatie.

Programma

18.00 uur (Inloop)markt & stamppotbuffet
18.45 uur Opening
19.00 uur Gastspreker over Noordwijk, European City of Sport 2017
19.20 uur Beweging en verbinding
19.45 uur Pauze
20.00 uurIntroductie sessies
20.15 uur Vier parallelle sessies
21.15 uur Afronding
21.30 uur Afsluitende Borrel

Gasten

De avondvoorzitter is Robbert Bonsink. Hij is maatschappelijk ondernemer Vitaal Sportpark bij sportpark Marslanden in Zwolle. Ook Gerben van Duin, wethouder van de gemeente Noordwijk, is te gast. Hij komt spreken over Noordwijk, European City of Sport 2017.

Vier parallelle workshops

Tijdens de avond worden er na de sprekers vier parallelle sessies gegeven waar u bij kunt aansluiten.

• Coen van den Bemt van NOC*NSF denkt met u mee en daagt u uit over de “open club” ontwikkeling.

• Het Sociaal Team neemt u mee in een workshop “Leren Signaleren” met tips & tricks bij bijzondere situaties op uw club.

• De buurtsportcoaches Bodegraven- Reeuwijk brengen creativiteit op gang over een vooraf bij ons aangedragen thema wat leeft bij de verenigingen of organisaties. Weet u zelf een thema? Dan kunt u deze aangeven bij uw aanmelding.

• Rob van den Berg van Vereniging Sport en Gemeenten gaat met u in gesprek over wat er zoal in het actieprogramma sport & bewegen opgenomen kan worden.

Tekst gaat door onder de foto

Datum en locatie

De avond vindt plaats op dinsdag
4 december van 18.00 tot 21.30 uur. De locatie is de kantine van voetbalvereni- ging ESTO, Kievitsheuvel 1 in Bodegraven (parkeerplaats bevindt zich aan de Eiber).

Aanmelden

In verband met de catering is aanmelden gewenst. Aanmelden kan door uw naam, eventuele vereniging/organisatie en uw dieetwensen te sturen naar e-mailadres npeppink@bodegraven-reeuwijk.nl.

Vergaderingen

Gemeenteraad

Woensdag 21 november, 20.00 uur

 • Bestemmingsplan Wijde Wiericke
 • Bestemmingsplan Oukoopsedijk 10
 • Vaststelling Paprapluplan Parkeren
 • Tweede bestuursrapportage 2018

De uitgebreide agenda en agendastukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) U vindt de link naar de RIS op de website onder het kopje ‘Bestuur & organisatie en dan klikken op gemeenteraad.

Maandelijkse inspraak

Woensdag 28 november. Wilt u gebruik maken van uw spreek- recht? Meld dit tenminste 36 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar griffie@bodegraven-reeuwijk.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, telefoonnummer en het onder- werp waarover u het woord wilt voeren.

Officiële bekendmakingen

Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad
Hieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen van deze week, ingedeeld naar onderwerp en zo kort mogelijk. In het digitaal gemeenteblad op: zoek.officielebekendmakingen.nl vindt u de volledige publicatie, met uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar of beroep. Als u niet over een internetaansluiting beschikt bent u welkom in ons klantcontactcentrum (KCC) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Hier liggen ook de stukken ter inzage, als dit in de bekendmaking wordt aangegeven. Als u stukken wilt inzien, meldt u zich dan eerst bij de receptie.

Bouw en verbouwen

Bron: ODMH, afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. 088 54 50 001

Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en mogelijk- heden voor zienswijzen, bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

Bodegraven

 • Goudseweg 32: het aanpassen van het laad- / losplateau (08-11-2018, zaaknr. 2018282139)
 • Meije tegenover nr:44: het bouwen van een dierenschuilplaats (12-11-2018, zaaknr. 2018286555)

Reeuwijk

      • Zoutmansweg 12: het plaatsen van 2 vlaggen masten (09-11-2018, zaaknr. 2018284005)

Waarder

• De Groendijck 57a: het realiseren van een veranda (13-11-2018, zaaknr. 2018287016)

Ingetrokken bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier) Tussen haakjes de datum van verzending.

Bodegraven

 • Italiëweg 27: het vergroten van een bedrijfspand (06-11-2018, zaaknr. 2018231764)
 • Meije 14: het plaatsen van twee dakkapellen in het voorgeveldakvlak (06-11-2018, zaaknr. 2018231788)

Nieuwerbrug

• Gravin Mariastraat 11: het wijzigen van de voorgevel (06-11-2018, zaaknr. 2018231761)

Reeuwijk

• Kamerlingh Onnesstraat 12: het plaatsen van een dakopbouw (06-11-2018, zaaknr. 2018231767)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier) Tussen haakjes de datum van verzending.

Reeuwijk

• Platteweg 81 5: het uitbreiden van de zomerwoning (13-11-2018, zaaknr. 2018235261)

• Thorbeckelaan 24: het plaatsen van een dakopbouw (13-11-2018, zaaknr. 2018244544)

Verlenging beslistermijn

Tussen haakjes de datum van verzending.

Bodegraven

• Nassaustraat 1 en Oud-Bodegraafse- weg 14b en Willemstraat 60 en 62: het verbouwen van een bedrijfshal/garage (wijziging vergunning) (09-11-2018, zaaknr. 2018191395)

Waarder

• Oosteinde 5: het veranderen van bestaande bouwwerken (13-11-2018, zaaknr. 2018240848)

• Prinses Beatrixstraat 16: het realiseren van een dakopbouw (13-11-2018, zaaknr. 2018239696)

Bestuur

Bron: gemeente Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten om onderstaande persoon uit te schrijven uit de basisregistratie personen (BRP): Naam: Van Genderen Geb. datum: 10-12-1982 Datum uitschrijving: 17-10-2018

Informatie: Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het KCC, cluster burgerzaken, tel. 0172-522522.

Geluid

Bron: gemeente

Ontwerp-beleidsregel ‘Hogere Waarden Wet geluidhinder regio Midden-Holland’

B & W maken bekend dat zij op 13 november 2018 hebben ingestemd met de ontwerp-beleidsregels ‘Hogere Waarden Wet geluidhinder regio Midden-Holland’.

Inhoudelijke toelichting

In de Wet geluidhinder staan voorkeurs- grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel. Met deze waarden dient rekening gehouden te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een gemeente heeft binnen de regelgeving beleidsvrijheid om tot een bepaalde maximale waarde hogere waarden vast te stellen. Het huidige regionale beleid voor de Wet geluidhinder komt uit 2012. In dit beleid is onvoldoende aandacht voor het geluidsbinnenniveau bij transformatie van niet-geluidsgevoelige gebouwen naar geluidsgevoelige gebouwen. Beleid hiervoor is wenselijk om geluidsoverlast en daarmee ongewenste gezondheidseffecten te voorkomen.

Zienswijzen

U kunt van 22 november 2018 tot en met 3 januari 2019 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over de beleidsregel ‘Hogere Waarden Wet geluidhinder’ regio Midden-Holland kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P.J. Rouing, tel. 0172-522 522

Bron: gemeente

Tijdelijke wegafsluiting Sinterklaas­ intocht Komende zaterdag (24 november) is er op een aantal plekken in onze gemeente  de intocht van Sinterklaas. Om die reden wordt een aantal straten kortstondig afgesloten.

Nieuwerbrug

Bruggemeestersstraat van 12.00-13.00 uur. Optocht start Tolbrug, eindpunt Wierickehuis.

Reeuwijk-Dorp

Tussen 9.45-12.00 uur. Optocht start parkeerterrein Vergeer Kaas, de Reewal,  Reesveld, Brede Schouw, Dorpsweg eindpunt Gasterij Vergeer.

Driebruggen

Overgang Groendijck – Kerkweg van 14.00-14.05 uur. Optocht start Wiericke- brug, eindpunt: Dorpshuis Custwijc.

Waarder

Tussen 10.00-12.00 uur. Optocht start en eindigt bij Prins Willem Alexanderschool.

  X