Goudseweg Windturbine Vrij

Uitspraken uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Dat lijkt te gelden voor de gemeente Bodegaven-Reeuwijk. De omstreden windturbinelocatie aan de Goudseweg staat weer ingetekend, in de nieuwe energieplannen waarover de gemeente 23 juni as. een besluit neemt. In 2008 werd de locatie na een slepende en zeer intensieve besluitvormingsprocedure van 6,5 jaar afgestemd, mede dankzij inspanningen van het comité Geen Grotere Windmolen, met brede ondersteuning vanuit Oud Bodegraven, Elzenhof, Goudseweg en omliggende bedrijven. Ondanks toezeggingen van toenmalig wethouder Robert Smits in 2018, dat de omstreden locatie uitgesloten is als windturbinelocatie, staat de locatie weer op de kaart. Een eerdere uitnodiging om het standpunt toe te lichten is tot twee maal toe weer in getrokken. De gemeente kiest er blijkbaar voor het Actiecomité links te laten liggen en geen draagvlak te creëren voor de beladen locatie. 
In de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) die voor 1 juli as. moet worden goedgekeurd, is het gebied één van de drie ‘reservelocaties’, waarmee de weg weer vrij wordt gemaakt voor grote turbines van 120 tot 150 meter hoog. Producenten plaatsen bij voorkeur meerdere molens bij elkaar en individuele molens veroorzaken zware en blijvende overlast (geluid, slagschaduw) en gezondheidsschade aan mens en dier én significante waardedaling van huizen, boerderijen, maneges en grond. Daarmee wordt een aanzienlijk aantal bewoners bedreigd. Hoewel de gemeente voorkeur heeft voor zonne-energie, is dit onvoldoende om de energiedoelstelling te behalen en roepen energieleveranciers op een balans te zoeken tussen zon en wind. De duurzame energiedoelstelling zal dan ook gehaald moeten worden met zon én wind, en daarvoor zijn zoekgebieden nodig mét draagvlak.

Bewoners spraken in tijdens de raadsvergadering van 2 juni jl.. Theodoor Ludwig: “Wij hebben de gemeente opgeroepen zich een betrouwbare partner te tonen en zich te houden aan de heldere toezeggingen uit het verleden”. Jeroen Heijmans: “Keur de RES 1.0 goed met uitsluiting van deze reservelocatie: Goudseweg Windturbine Vrij!”. De locatie mist substantieel draagvlak onder de inwoners. Het actiecomité is, net als in het verleden, een petitie gestart op petitie.nl onder de naam Goudseweg Windturbine Vrij en roept alle inwoners en belanghebbenden op deze te ondertekenen.

Inmiddels is de petitie in zeer korte tijd 144 keer ondertekend. Via de Facebookpagina met dezelfde naam wordt informatie gedeeld. Met haar acties roepen de bezorgde inwoners de gemeente op de locatie te schrappen uit het RES 1.0.

 

 

X