Marktpartij wil ‘Nespad-locatie’ voor 100 arbeidsmigranten ontwikkelen

De marktpartijen WeLiving en De Vries en Verburg willen aan het Nespad (nabij de BOTrotonde) een tijdelijke woonvoorziening voor 100 arbeidsmigranten realiseren. Door de selectie van deze marktpartij geeft dit college invulling aan de dringende vraag die er is naar woonruimte voor arbeidsmigranten. Daarmee ontstaat mogelijk op termijn ook weer woonruimte voor jongeren in onze gemeente om woonruimte te huren omdat er dan plaatsen vrijvallen. Realisatie van woonruimte voor arbeidsmigranten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord die met deze keuze al snel een stap verder is gebracht. De villa die er al staat wordt momenteel verbouwd tot 16 kamers voor arbeidsmigranten.
Nadat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afgelopen zomer een advertentie (openbare uitvraag) had geplaatst waarin marktpartijen werden opgeroepen om te komen met uitgewerkte plannen voor een tijdelijke kleinschalige woonvoorziening voor arbeidsmigranten meldden zich twee marktpartijen.

WeLiving en De Vries en Verburg, kwamen met een plan voor de ‘Nespad-locatie’. Op basis van criteria voldoet dit plan het beste aan de eisen die samen met de ‘Klankbordgroep Arbeidsmigranten’ eerder werden opgesteld en door de gemeenteraad werden vastgesteld.

Wethouder Dirk-Jan Knol: “Ik ben erg blij dat deze marktpartij met een plan is gekomen dat kansrijk lijkt om arbeidsmigranten in onze gemeente nu eindelijk eens goede woonvoorzieningen te kunnen bieden. Dit is een jarenlange wens van de raad waar veel over gesproken is en is ook een belangrijk speerpunt in het huidige coalitieakkoord. Hiermee krijgen jongeren in onze gemeente op termijn ook weer kans op woonruimte door het vrijvallen van woonruimte die nu door arbeidsmigranten wordt benut. Binnenkort zullen omwonenden en belanghebbenden, zoals het wijkteam en de klankbordgroep, geïnformeerd worden en betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen”.

De selectie van het plan van deze marktpartij is door het college goedgekeurd. De gemeenteraad zal er in de raadsvergadering van 30 november over praten.

Op dezelfde locatie aan de provinciale weg staat het zogenoemde ‘Witte huis’. De particuliere eigenaar heeft voor dit pand eerder dit jaar een vergunning aangevraagd om 16 kamers te mogen ontwikkelen. Echter deze aanvraag staat los van het proces dat moet leiden tot een kleinschalige tijdelijke woonvoorziening voor 100 arbeidsmigranten. De pilot zal 10-15 jaar duren. 

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank