Twee tijdelijke woonlocaties in beeld: voor starters, spoedzoekers en vluchtelingen die in Nederland mogen blijven

Uit een globale voorselectie komen twee locaties voor woonvoorzieningen in beeld voor starters (met name jongeren), spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen in scheiding) en vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Op basis van de globale voorselectie laat het college de locatie in Bodegraven-Noord (nabij het evenemententerrein en de Moskee) een stap verder uitwerken. Daarnaast wordt de locatie van de voormalige basisschool bij de Julianastraat verder in verkenning genomen.  
Het vergroten van het aantal tijdelijke woningen voor deze groepen is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Daarom is het nieuwe college direct gestart met een inventarisatie van mogelijke locaties, waarvan er nu twee overblijven die op de korte termijn het meest kansrijk lijken te zijn.

Wethouder Dirk-Jan Knol: “De woningnood onder jongeren en mensen die met spoed een andere woning nodig hebben is groot. Daarnaast heeft het Rijk aan alle gemeenten gevraagd zo snel mogelijk meer woonruimte ter beschikking te stellen voor vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Daarom ben ik blij dat het dit college gelukt is op zo’n korte termijn al een voorselectie te maken voor mogelijke tijdelijke woonlocaties. Als dit gerealiseerd kan worden dan kunnen we veel inwoners hiermee helpen. Ik realiseer me dat elke locatie vragen oproept. Daarom zullen we op korte termijn omwonenden en belanghebbende informeren via een bewonersbrief en betrekken bij de vervolgstappen. Het spreekt voor zich dat we het wijkteam hier ook bij zullen betrekken”. 

Door ook in te steken op tijdelijke woningen voor deze groepen woningzoekenden, blijft er meer ruimte in de bestaande sociale huurwoningen beschikbaar voor andere woningzoekenden. Op het huidige evenemententerrein is plaats voor 40 tot 50 tijdelijke woningen. De locatie aan de Julianastraat biedt mogelijk plaats aan 12 tot 15 wooneenheden. De gemeente gaat met de organisatoren van de Vakantiespelen op zoek naar een nieuw terrein.

De twee locaties zijn eigendom van de gemeente en er worden op de korte termijn geen andere initiatieven voor deze locaties ontwikkeld.

Advertentie