Michiel Grauss voorgedragen als nieuwe burgemeester Bodegraven-Reeuwijk

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft Michiel Grauss voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester. Grauss (ChristenUnie) is voormalig wethouder in Rotterdam en is nu voorzitter van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. Hij is 52 jaar en woont in Capelle aan den IJssel. Hij zal zich zo snel mogelijk met zijn gezin in de gemeente gaan vestigen.
In Bodegraven-Reeuwijk volgt hij Christiaan van der Kamp op, die sinds 1 september 2021 directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden is. Het burgemeesterschap wordt nu waargenomen door Erik van Heijningen. Dhr. Grauss wordt, als de voordracht wordt aanvaard, op maandag 16 januari 2023 in Bodegraven-Reeuwijk geïnstalleerd.

Procedure

Het benoemingsproces startte dit voorjaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, met het opstellen van een profielschets. “Belanghebbenden, inwoners van Bodegraven-Reeuwijk en raadsleden hebben hierin meegedacht,” vertellen Jan Vergeer en Remco Tijssen namens de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die de voordracht heeft voorbereid. “Maar liefst 21 sollicitanten lieten daarop hun interesse in de functie blijken. We hebben als vertrouwenscommissie een aanbeveling gedaan, waarop de gemeenteraad vanavond heeft besloten om Michiel Grauss voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

Vertrouwenscommissie

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. De benoeming is voorbereid door een commissie van de gemeenteraad, de vertrouwenscommissie. Die bestaat uit de volgende leden:

  • J.A. Vergeer (voorzitter)
  • R.A.E. Tijssen (plaatsvervangend voorzitter)
  • D.A.M. van den Acker
  • H. van der Smit
  • W. Zuyderduyn
  • E.M. Oliwkiewicz- Borsboom
  • M.M.E. van Dijk- Baak
  • S. Otting
  • M.M. Jonker- Verbakel

De vertrouwenscommissie wordt ondersteund door de griffier, drs. J.H. Rijs, die als secretaris optreedt. Plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie is gemeentesecretaris mw. E.C.M. Keyzers. Adviseur van de vertrouwenscommissie is wethouder dhr. D.J. Knol.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank