Stand van zaken dorpswinkel in Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-Dorp heeft een veelbelovende plek gevonden voor een nieuwe dorpswinkel, die gunstig gelegen is in het hart van de dorpskern. Het dorpsteam heeft dit verheugende nieuws bekendgemaakt op de website Dorp en Wijk.

Ruim 40% van alle huishoudens in Reeuwijk-Dorp vulden de enquête in. Enkele toelichtingen: 83% geeft aan de dorpswinkel te gaan bezoeken en 72% minstens 1x per week. Vaak ook wel 2-3 keer per week en voor sommigen zelfs de weekboodschappen.

Vergeten boodschappen, versproducten en lokale producten worden het meest genoemd. De korte afstand ziet men als belangrijkste voordeel om de winkel te gaan bezoeken. Van de ondervraagden wil 72% graag een postpakketdienst. Qua openingstijden wenst men 5-6 halve of hele dagen. Ook meldden zich vele nieuwe vrijwilligers aan, waardoor de teller op ruim 100(!) staat.

Het is gelukt om een passende locatie voor de dorpswinkel te vinden centraal gelegen in de dorpskern. Er moet uiteraard nog heel veel geregeld gaan worden, maar dit is een belangrijke stap richting de realisatie. De locatie wordt deze zomer bekend gemaakt.

Grondtransport
Voor het opheffen van de onderbemaling ten oosten van de Visschouw/Brede Schouw en ten zuiden van Dorpsweg, vindt grondtransport plaats voor het aanleggen van een waterkering. Tijdens de vergadering met de gemeente op 8 juni heeft het Dorpsteam gevraagd om de vrachtwagens in het dorp langzaam te laten rijden, liefst rond start- en eindtijd van de school niet te laten rijden en heeft voor de veiligheid een verzoek gedaan om toezicht door bijvoorbeeld BOA’s.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank