VliegtuigBoDe

Teleurstelling over Luchtvaartnota bij gemeenten Groene Hart

Gemeenten uit het Groene Hart zijn niet tevreden over de recent gepubliceerde OntwerpLuchtvaartnota. Zij vinden het een vaag document, waarin minister Van Nieuwenhuizen niet duidelijk maakt hoe zij de balans wil herstellen tussen leefbaarheid en economie. Door de steeds toenemende geluidhinder van de laatste jaren is de leefbaarheid in de hele regio sterk verslechterd. De gemeenten willen dat de definitieve versie van de Luchtvaartnota veel concreter aangeeft hoe dit dilemma wordt opgelost.
De zes gemeenten* uit het Groene Hart die de meeste hinder hebben van de geluidoverlast van Schiphol, overleggen regelmatig met alle betrokkenen. Daarbij komen veel plannen aan de orde om de leefbaarheid te verbeteren. “Wij zien helaas weinig van deze plannen terugkomen in de Luchtvaartnota,” zegt Guus Elkhuizen, wethouder in Nieuwkoop. “De nota schetst allerlei vage vergezichten, maar geeft niet aan hoe we op de korte termijn concrete stappen kunnen zetten die er toe doen. Ik vind het een visieloos document, terwijl er juist nu een transitie nodig is in de luchtvaart. De minister houdt nog steeds vast aan een groei en noemt nu zelfs een getal van 1,5% per jaar tot 2050. In 30 jaar tijd betekent dat een enorme toename van het aantal vliegtuigbewegingen. Deze groei moet de sector eerst verdienen door hinderbeperking, maar nergens staat hoe dit dan berekend gaat worden. De minister is helaas over 1 onderwerp wel duidelijk: zij heeft ons alternatief, een luchthaven in zee, in de prullenbak gegooid. Een Tweede Kaagbaan wil zij juist wel nader onderzoeken. Dat betekent nog meer overlast aan de zuidkant van Schiphol.”

Ook de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk, Jan Leendert van den Heuvel, is teleurgesteld over de Luchtvaartnota. “De Luchtvaartnota gaat grotendeels over economie, de leefbaarheid komt minder aan bod. Ik vind dat echt een gemiste kans. Door de Coronacrisis is er juist nu de kans om het groeimodel aan te passen aan de moderne tijd. Het gaat niet meer om kwantiteit maar om de kwaliteit, zowel van het netwerk als van de leefomgeving. Het zegt wel wat dat de klachten over geluidhinder van Schiphol tegenwoordig zelfs van zo ver als uit Maarssen en Woerden komen.”

De gemeenten roepen de minister op om in de definitieve versie van de Luchtvaartnota duidelijke keuzes te maken. Dat gaat dan ook over een concrete getallen voor vermindering van nachtvluchten, het verbieden van laagvliegen en het creëren van meer rustmomenten voor omwonenden. Ook moet er een duidelijke methodiek komen om de bereikte hinderbeperking te bepalen, en moeten meetgegevens ingezet worden om de rekenmodellen te verbeteren. Tot slot zal er ook iets structureels moeten gebeuren aan de stikstof uitstoot van de vliegtuigen. Elkhuizen: “De rechter heeft geoordeeld dat de stikstof uitstoot van Schiphol niet binnen de vergunning past. Maximaal vergund is een aantal van circa 400.000 vluchten en dat moet wat ons betreft ook het plafond zijn voor de toekomst.”

* Het betreft de volgende gemeenten, die in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertegenwoordigd zijn in het Cluster Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Stichtse Vecht en Woerden

Bron: GemeenteX