Veiligheidsplan stelt prioriteiten

De gemeente heeft het ‘Veiligheidsplan 2022 en verder’ gepresenteerd. In het plan is op hoofdlijnen het veiligheidsbeleid omschreven. Daarbij ligt het accent op de rol van de gemeente, in samenwerking met andere organisaties zoals politie, brandweer en jongerenwerk.
Burgemeester Erik van Heijningen: “Een veilige leefomgeving is natuurlijk het belangrijkste doel in dit plan. Als gemeente willen we goed samenwerken met alle betrokken partijen, zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio, jongerenwerk, scholen en Staatsbosbeheer. Ik ben blij dat het team Boa’s voldoende op sterkte is: zij zijn onze ogen en oren op straat. Samen met de burgers kunnen we het veilig houden in onze gemeente. De boa’s horen het graag als er ergens problemen zijn of dreigen. We zijn er liever op tijd bij, zodat er snel een oplossing gevonden kan worden. In ambtelijke taal: liever preventie dan repressie.”

Schoon, heel en veilig

“Mijn lijfspreuk is ‘schoon, heel en veilig’. Iedereen begrijpt deze leuze. Dat is toch wat we allemaal verwachten in onze eigen leefomgeving? Daarom hoop ik dat burgers zich verantwoordelijk voelen en niet schromen de gemeente te bellen als er iets speelt. En natuurlijk is het goed een jongere aan te spreken als het gedrag niet passend is. Daar leren jongeren juist van.”

Dankzij het extra geld dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor toezicht en handhaving, is er nu al intensiever contact tussen boa’s, wijkagenten en jongerenwerkers. In het collegeprogramma is juist ook het accent gelegd op de samenhang tussen veiligheidsmaatregelen en preventie.

Korte lijnen

Gelukkig is de veiligheid in Bodegraven-Reeuwijk goed geborgd, zegt de burgemeester. “Natuurlijk kan er altijd een incident ontstaan, maar dankzij de hechte gemeenschappen en de korte lijnen weten we wat er speelt. Daarbij staat de helpende hand voorop, maar waar nodig wordt er streng opgetreden als de veiligheid in gevaar dreigt te komen. Of als mensen zich niet aan afspraken zouden willen houden die gelden voor het gebruik van de openbare weg.”

“Ik ben tevreden over de inzet van en samenwerking met de politie. Het is duidelijk dat er een tekort aan personeel is en er daardoor grote druk rust op de schouders van politiemensen. In regionaal verband overleggen we als burgemeesters met politie en justitie over passende oplossingen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we als gemeente en gemeenschap doen wat we zelf kunnen. De boa’s vormen dus een belangrijke schakel in deze aanpak.”

Jeugd moet zich kunnen vermaken

Wat de prioriteit jeugd en preventie betreft ziet Van Heijningen de vruchten van samenwerking met onder andere jeugd- en jongerenwerk en scholen. “Ik heb gezien dat betrokken partijen regelmatig overleg voeren en elkaar weten te vinden als dat acuut nodig is. Maar we moeten het niet alleen over problemen hebben. Vele jongeren weten hun weg prima te vinden en hebben genoeg activiteiten in de wereld van sport, cultuur of recreatie. Het is belangrijk dat de jeugd zich kan vermaken, van een speeltuintje of speelveld tot leuke evenementen. Gelukkig zijn er vakantiespelen, sporttoernooien en evenementen voor jong en oud. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente die evenementen, we zijn blij dat er zoveel mensen zijn die willen en kunnen organiseren.”

Voor de burgemeester is de sleutel voor een schoon, heel en veilig Bodegraven-Reeuwijk dat we goed samenwerken en als gemeente laten zien dat we ons aandeel leveren. “Dat is precies het doel van het Veiligheidsplan. We hebben al directe lijnen met de professionele partners en met verschillende betrokken partijen. We maken graag gebruik van de signalen van burgers en bedrijven.” 

Via dashboard ontwikkelingen volgen

“Met de ontwikkeling van een zogenoemd dashboard willen we de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. We moeten actuele en correcte gegevens hebben. Alleen zo kunnen we aantonen dat het goed gaat in de gemeente. Zoals de inwoners nu ruime voldoendes voor hun dorpen en wijken geven via het inwonerspanel, willen we in de toekomst een nog hoger cijfer hebben: het moet gewoon goed zijn!”

Bron: Gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank