Informatie over jaarwisseling

blank

De jaarwisseling zorgt elk jaar voor veel gezelligheid, maar kan soms ook overlast en onveilige situaties veroorzaken. Om 2022 veilig af te sluiten en 2023 feestelijk te starten, geven we u een aantal tips, tricks en informatie om het jaar goed en veilig te beginnen.

blank


Vuurwerk afsteken

Dit jaar mag er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Denk bij het afsteken niet alleen aan uw eigen veiligheid maar ook om de omgeving. Binnen de gemeente zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt, om de kans op een eventuele brand te beperken en het voor iedereen leuk te houden. Zo is het verboden om vuurwerk af te steken:

·      binnen een straal van 75 meter van panden met een rieten dak;

·      binnen een straal van 50 meter van de bejaarden- en verzorgingshuizen en de bejaarden- en aanleunwoningen;

·      binnen een straal van 75 meter van veestallen.

Carbidschieten

Carbidschieten mag 31 december tussen 10.00 uur en 17.00 uur uitsluitend buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de natuurgebieden. Binnen de bebouwde kom is carbidschieten altijd verboden. Gaat u carbidschieten? Tref dan goede voorbereidingen en denk aan de regels omtrent het vervoer van carbid. Zo mag u niet te veel vervoeren en moet het carbid in een passende en gesloten verpakking zitten.

Afsluiting containers

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling, sluiten wij uit voorzorg prullenbakken en containers af. Wij willen u dan ook vragen uw afval wat eerder weg te brengen of anders thuis te bewaren.

  • De prullenbakken worden woensdag 28 december afgesloten en gaan maandag 2 januari weer open;
  • de ondergrondse papiercontainers, de textielcontainers en de twee PMD perscontainers worden op vrijdag 30 december afgesloten en gaan maandag 2 januari weer open;
  • de ondergrondse restcontainers en de glascontainers blijven wel toegankelijk.

Bron: Gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank