blank

Geluid week 38

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder ‘Weideveld Woonveld 3’ Samenvatting  Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van nieuwe woningen in het plan Weideveld, woonveld 3 | Besluit van …

Geluid week 38 Meer
blank

Geluid week 28

Bekendmaking Wet Geluidhinder De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 18  juni  2019, kenmerk IenW/BSK-2019/127986, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde …

Geluid week 28 Meer
blank

Geluid week 27

Vastgesteld besluit vaststellen hogere geluidwaarden ‘Noordzijde ten oosten van 76, Bodegraven Samenvatting: Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van een woning op het perceel Noordzijde ten oosten van …

Geluid week 27 Meer
blank

Geluid week 26

Besluit hogere geluidswaarden i.v.m. Uitwerkingsplan ‘Breevaart Oude Tol, fase III-Breevaartzone 2019’ Samenvatting Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van nieuwe woningen in het plan Breevaart Oude Tol, fase …

Geluid week 26 Meer
blank

Geluid week 23

Besluit hogere geluidwaarden i.v.m. Uitwerkingsplan ‘Breevaart Oude Tol, fase III-Breevaartzone 2019’ Samenvatting Besluit hogere geluidwaarden Wet geluidhinder i.v.m. de realisatie van nieuwe woningen in het plan Breevaart Oude Tol, fase …

Geluid week 23 Meer
blank

Geluid week 20

Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb Ontheffing Spoortraject Woerden en Oudewater, liggend in gemeente Bodegraven-Reeuwijk De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontheffing is verleend van het …

Geluid week 20 Meer
blank

Geluid week 13 ODMH

Kennisgeving ontheffing geluid APV/Bb Ontheffing Burgemeester Crolesbrug, Bodegraven De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van …

Geluid week 13 ODMH Meer