N459: Werk­zaam­he­den aan ro­ton­de

De pro­vin­cie voert van vrij­dag 21 juli 21.00 uur tot en met maan­dag 24 juli 05.00 uur werk­zaam­he­den uit aan de ro­ton­de bij de Goudsestraat­weg (N459) in Bo­de­gra­ven. De weg is van­af de Dr. J. Rup­ker­o­ton­de tot aan Goud­se­weg 34 (BP Tank­sta­ti­on) af­ge­slo­ten voor het ver­keer. De af­slag 12 voor het ver­keer van­uit Utrecht rich­ting Gou­da is ook af­ge­slo­ten.

Werkzaamheden

Om deze weg in goe­de staat te hou­den voor de vei­lig­heid van weg­ge­brui­kers ver­van­gen we meer­de­re as­falt­la­gen op de ro­ton­de.

De weg is van­af de Dr. J. Rup­ker­o­ton­de tot aan Goud­se­weg 34 (BP Tank­sta­ti­on) af­ge­slo­ten voor het ver­keer. De af­slag 12 voor het ver­keer van­uit Utrecht rich­ting Gou­da is ook af­ge­slo­ten. Het ver­keer van en naar Bo­de­gra­ven wordt om­ge­leid.

Am­bu­lan­ce, brand­weer en politie kunnen wel gebruik maken van de weg.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank