Voortgang Bodegraafs wooninitiatief familie van den Dikkenberg-Rijnbeek: mogelijke huisvesting lichamelijk gehandicapten in oude Verhoef-Rollmanschool

blank

Het speciale wooninitiatief waarvoor de familie van den Dikkenberg-Rijnbeek zich hard maakt komt voorzichtig van de grond. Gedreven door de situatie van zoon Ben (23), startten Bodegravers Frans en Elise één jaar geleden de zoektocht naar andere lichamelijk gehandicapte jongeren die hun vleugels willen uitslaan. Inmiddels durven ze te stellen dat de mogelijke oplossing bij de oude Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven ligt!

blank


Achtergrond

Mei 2023 komen Bodegravers Frans en Elise Rijnbeek in actie: er moeten passende, lokale woongelegenheden komen voor jongeren die in hetzelfde schuitje zitten als zoon Ben. Door zijn lichamelijke handicap heeft Ben 24 uurszorg én verpleegkundige zorg nodig. Hoe fijn het ook is dat moeder Elise die zorg thuis kan bieden, blijft Bens grote wens om op zichzelf te wonen.

Al snel blijkt echter dat Ben binnen het huidige systeem tussen wal en schip valt. Het gezin maakt zich hard voor Bens plek in de samenleving met deze video-oproep, waarna het balletje langzaam gaat rollen.

Plan en ontwikkelingen

In de video roepen Ben, Elise en Frans jongvolwassenen op die óók behoefte hebben aan een geschikte woonplek voor lichamelijk gehandicapten. Het doel is het realiseren van een woongroep, met 24/7 aanwezigheid van zorgverleners in het pand. Ook achter de schermen blijven de initiatiefnemers druk in de weer. Na een gesprek met goede vrienden, valt dan ineens alles op zijn plek.

Via-via komt het gezin in contact met Roland de Wolf. Hij is betrokken bij het Daan Theeuwes Centrum; een revalidatiecentrum in Woerden. Jongeren van 16 tot 35 met niet-aangeboren hersenletsel kunnen hier terecht. Na de revalidatie staan zij weer op eigen benen. Roland merkte echter dat dat in de praktijk vaak niet lukt. Daarom richtte hij de stichting Weerwolfhuizen op: een concept dat erg lijkt op datgeen waar de familie van den Dikkenberg-Rijnbeek naar streeft. In Den Haag is inmiddels een weerwolfhuis gerealiseerd.

Op basis van het concept van Weerwolfhuizen ging het gezin rond de tafel met de gemeente. Van alle kanten klonken enthousiaste reacties. Er is zelfs al uitzicht op een mogelijke locatie.

Oplossing?

De oude Verhoeff-Rollmanschoollocatie in Bodegraven zou zomaar eens dé oplossing kunnen bieden. Niet alleen voor Ben, maar voor in totaal 15 jongeren die door een lichamelijke handicap niet zelfstandig kunnen wonen. Potentiële inwoners meldden zich via de netwerken van Roland en de familie Rijnbeek. Elk lokaal kan worden omgetoverd tot woonruimte. Binnen de gemeente loopt al een uitgebreide studie geïnitieerd door de stichting Weerwolfhuizen.

Wél zitten er nog haken en ogen aan dit goede nieuws. De termijn waarop de locatie beschikbaar komt, is namelijk onduidelijk. Een aantal scholen in het dorp zijn aan verbouwing toe. Dit kan ervoor zorgen dat leerlingen tijdelijk overgeplaatst worden naar de streeflocatie van de initiatiefnemers. Tegelijkertijd is termijn voor hen van groot belang.

‘’We hebben te maken met een kwetsbare groep. Eén van de kandidaten die zich vorig jaar al had aangemeld is inmiddels overleden. Natuurlijk staat zoiets niet van de ene- op de andere dag klaar. Voor ons is het echter niet houdbaar om uit te gaan van bijvoorbeeld 10 jaar wachttijd’’, aldus Elise.

Het is daarom niet zeker hoe het initiatief zich ontwikkelt. Het gezin is hoe dan ook erg dankbaar voor alle steun en vooruitgang tot nu toe!

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank