Wijkteam Zuid dringt aan op directe actie voor tijdelijke omleiding bij afgesloten fiets- en voetpad

Als Wijkteam Zuid maken wij ons ernstig zorgen over de langdurige afsluiting van het fiets- en voetpad naast de vestiging van Siloah. Het lijkt erop dat onze inwoners al geruime tijd worden belemmerd in het gebruik van deze essentiële routes. De openbare ruimte is veranderd in een bouwterrein en ongebruikelijke en onnodige voorzieningen zijn aan Siloah toebedeeld, waardoor fietsers en wandelaars gedwongen worden om omwegen te maken.
Daarom dringen wij aan op directe actie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om een tijdelijke omleiding te realiseren voor fietsers en voetgangers gedurende de bouwwerkzaamheden bij Siloah. Het is onacceptabel dat de afsluiting van het fiets- en voetpad naar verwachting langer dan 4 maanden zal duren zonder een passende oplossing voor de getroffen gemeenschap.

Het afgesloten fiets- en voetpad maakt deel uit van het provinciale fietspadennetwerk en wordt intensief gebruikt door wijkbewoners, inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, werknemers van omliggende bedrijven, scholieren, sportverenigingen en recreanten. Met de zomerperiode voor de deur zullen grote groepen recreanten die door het Groene Hart fietsen worden verrast door de langdurige afsluiting van hun geplande route.

Het is van vitaal belang dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om frustraties en ongevallen te voorkomen bij fietsers en voetgangers die gedwongen worden om alternatieve routes te zoeken door de aangrenzende wijk. Als Wijkteam Zuid en in overleg met de bewoners hebben wij ideeën voor een mogelijke tijdelijke omleiding en zijn we bereid om samen te werken aan een passende oplossing.

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de volgende acties te ondernemen:

  • Het bepalen van een mogelijke omleidingsroute
  • Het intekenen van de gewenste inpassing van de tijdelijke omleiding in de huidige situatie
  • Het bepalen van de benodigde tijdelijke voorzieningen op specifieke locaties
  • Het vaststellen van de benodigde huurelementen voor de tijdelijke omleiding
  • Het maken van een globale kostenraming voor het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van de tijdelijke omleiding

Wij hopen op een spoedige en constructieve reactie van uw kant om deze kwestie aan te pakken en de veiligheid en mobiliteit van onze gemeenschap te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Het Wijkteam Zuid

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank