Aed in dienstencentrum Rijngaarde te Bodegraven

Van verschillende kanten kwam het verzoek om een AED in het Dienstencentrum Rijngaarde te Bodegraven.
WAT IS EEN AED?   

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) geeft gesproken reanimatieinstructies en zonodig electroshocks, om een levensbedreigend verkeerd hartritme te beindigen. In combinatie met een snelle alarmering via 112 voor inzet van hulpdiensten en daarbij goede hartmassage/beademing door omstanders, is een AED vaak levensreddend.

In Dienstencentrum Rijngaarde te Bodegraven wonen senioren (55 jaar en ouder) in 108 woningen in 4 woonlagen. Het risico op levensbedreigend verkeerd hartritme in deze leeftijdscategorie is groter dan onder jongeren. Daarnaast maken clubs (bridgeclub, biljartclub ed, eveneens met een oudere populatie) gebruik van de faciliteiten van Rijngaarde, ook in de avonduren.

Naar aanleiding van de verzoeken om een AED, heeft Lionsclub Bodegraven het initiatief genomen de mogelijkheid voor de aanschaf hiervan te onderzoeken. Hiervoor werd een voorbereidingscommissie samengesteld, bestaande uit 2 leden van de Lionsclub Bodegraven, 2 medewerkers van de Stichting SAM (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven) en een ambulanceverpleegkundige/reanimatie-instructeur.

Uiteindelijk kwam de commissie uit bij AED-specialist Defibrion uit Groningen.De financien voor aanschaf, onderhoud en instructie werden gevonden binnen de Lionsclub Bodegraven, De Rotaryclub Bodegraven, SAM Bodegraven, Woningstichting Mozaikwonen Gouda en het Rabo-dichtbijfonds van Rabobank Rijn- en Veenstromen te Woerden.

Binnen Rijngaarde bestond grote bereidwilligheid een AED-instructie te volgen. Daarnaast is een balie-medewerkster van Rijngaarde bereid gevonden om een logboek, inhoudende gebruik, vervanging, opleidingen ed, bij te houden.

Op woensdag 11 november 2015 werd de AED in Rijngaarde officieel overgedragen en ingebruik genomen. Hiervan kan, tijdens de openingstijden van Rijngaarde, gebruik gemaakt wordern.

rijn1 (1 van 1)

Door: Ben de Bruin, Lionsclub Bodegraven, lid voorbereidingscie AED Rijngaarde.

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie