Huisvesting Statushouders in Kerverland

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil huisvesting bieden aan extra mensen met een verblijfsvergunning. Deze groep wordt ook wel statushouders genoemd. Het gaat niet om opvang van mensen direct bij aankomst in Nederland. Deze groep is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend als vluchteling en heeft het recht om in Nederland te blijven. De gemeente onderzoekt of en hoe in Kerverland in Waarder huisvesting geboden kan worden.
Op 30 september organiseerde de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een informatieavond voor omwonenden van de mogelijke woonvoorziening. De gemeente hecht veel waarde aan de gesprekken met mensen en organisaties in Waarder, onder andere over de omstandigheden waarin de opvang mogelijk zou kunnen zijn.

Hierbij vindt u al een aantal actuele antwoorden op vragen over dit onderwerp. Volg voor meer antwoorden de website van de gemeente via www.bodegraven-reeuwijk.nl. Ook kunt u kijken op de website van het Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA), via www.coa.nl.

Vrijwilliger

Wilt u als inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de slag als vrijwilliger voor de statushouders of voor vluchtelingen in het algemeen? Neemt u dan contact op met Vluchtelingenwerk, via tel. 0172 – 577 931 of e-mail: bodegraven@vwzhn.nl.

Geld doneren

Rode Kruis: via giro 6868 of via www.rodekruis.nl

http://ready2help.rodekruis.nl

Vluchtelingenwerk: via rekeningnummer IBAN NL60 INGB 0000123488 of via www.vluchtelingenwerk.nl

Veiligheid

Om de veiligheid te garanderen werken politie en de gemeente nauw samen. Mocht u iets signaleren dan kunt u politie bellen via 0900 – 8844 en bij noodsituaties via 112.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel statushouders komen er in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?

Het gaat vooralsnog om circa vijftien extra statushouders. Als gemeente vangen we elk jaar statushouders op. Het aantal dat we als gemeente opvangen wordt ook wel de taakstelling genoemd. Door de recent toegenomen vluchtelingenstroom verwachten we dat de taakstelling omhoog gaat en daarom zijn deze woningen zeer welkom om in de taakstelling te kunnen voorzien.

Op dit moment is de taakstelling voor de gemeente 29 in tweede halfjaar en in het eerste halfjaar 2016 vermoedelijk 39. De statushouders worden niet alleen in Waarder gehuisvest, maar ook (en gelet op de aantallen ook voornamelijk) in huurwoningen in andere kernen.

Wat wordt de statushouders geboden op de betreffende locatie?

De statushouders krijgen een woonruimte waarvoor zij huur betalen. Zolang zij nog geen betaald werk hebben, ontvangen zij een bijstandsuitkering. Statushouders werken aan hun perspectief. Dat betekent dat ze naar taalles gaan en werken aan hun arbeidsvaardigheden. De ondersteuning daarin wordt uitgebreid en actieve steun vanuit de omgeving helpt daarbij.

Hoe lang blijven de statushouders in de betreffende locatie?

De statushouders krijgen een normaal huurcontract, dus er is niet bekend hoe lang zij zullen blijven. Als er over enige jaren een andere bestemming voor Kerverland wordt gekozen zal voor herhuisvesting van de statushouders elders gezorgd moeten worden. Daarnaast is de verwachting dat een gedeelte van de statushouders na verloop van tijd uit eigen beweging ergens anders gaat wonen.

Wat doet de gemeente op langere termijn?

Op de langere termijn zet de gemeente zich samen met andere organisaties in om de statushouders te helpen bij het integreren in de samenleving. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op hulp bij zoeken naar werk en hulp bij het leren van de Nederlandse taal.

Waarom worden de statushouders opgevangen in Waarder?
De locatie in Waarder wordt door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk onderzocht als huisvesting omdat deze woningen snel beschikbaar konden komen. Deze appartementen bieden ruimte aan mensen die een zelfstandige woonruimte zoeken. Het pand is gevonden dankzij de samenwerking met woningbouwvereniging Reeuwijk. De nu leegstaande woningen zullen niet direct, en ook niet allemaal tegelijk bewoond gaan worden. Het gaat steeds om kleine groepjes, waardoor meer aandacht besteed kan worden aan de begeleiding. Daarnaast blijft het wooncomplex in gebruik voor andere tijdelijke huisvesting. Er wordt uitgewerkt hoe een mix van bewoning tot gunstige omstandigheden leidt. Tot slot worden er niet alleen in Waarder statushouders opgenomen. De taakstelling van de gemeente wordt ook gerealiseerd door huisvesting in huurwoningen in andere kernen binnen de gemeente.

Komen de statushouders rechtstreeks vanuit hun route door Europa?

Nee, het gaat niet om opvang van mensen direct bij aankomst in Nederland. Deze groep is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend als vluchteling en heeft het recht om in Nederland te blijven.

Is er variatie mogelijk in de groep statushouders?

De gemeente heeft vanuit meerdere kanten het verzoek gekregen om te kijken of een zodanige variatie in de groep van bewoners kan worden gehuisvest (naar geloof, niet alleen alleenstaanden, ook vrouwen) dat hierdoor gunstiger omstandigheden ontstaan. Uitgewerkt wordt of hier binnen de strakke regels van het COA zo veel mogelijk aan tegemoet kan worden gekomen.

Ik ben buurtbewoner en wil graag helpen, wat kan ik doen?

Er blijft hulp nodig de komende tijd en de gemeente moedigt initiatieven aan. Het is het beste voor zowel de statushouders als voor de betrokken organisaties als dit gecoördineerd gebeurt. Het beste is om hiervoor contact op te nemen met Vluchtelingenwerk.

Bron: Gemeente

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Geef een reactie