“De Turkse bakker” open op zondag

De VVD Bodegraven-Reeuwijk is verheugd dat Raadhuisplein Brood en Banket, in de volksmond bekend als “de Turkse bakker” open is op zondag.
De ondernemer besloot om samen met de gemeente, de VVD en een anonieme inwoner op te trekken om te zoeken naar mogelijkheden om toch open te gaan op zondag. De uitkomst: open van 12-17 uur. Na 17 uur gaat de winkel dicht maar kan men wel telefonisch bestellen waarna de bestellingen bezorgd worden.

Er was een situatie ontstaan waarbij de bakker dicht moest nadat een aantal ondernemers de gemeente dwong om de bakker te laten sluiten. Dit riep in her dorp veel vragen op. “waarom mag de bakker niet open omdat hij brood verkoopt en de Jumbo wel terwijl deze ook brood verkoopt.”
Eerder zei de VVD al dat deze situatie weliswaar recht deed aan de wet maar gevoelsmatig niet klopte en riep daarbij op om juist te kijken naar wat wel mogelijk is en elkaar ook wat meer te gunnen. Dit komt het ondernemersklimaat en dus de inwoners ten goede.( https://www.youtube.com/watch?v=bAUPXGBSj7A )

Frank Rijkaart legt uit: “De gemeente was van goede wil maar kon niet anders dan de zaak verzoeken te sluiten op zondag na de rechtzaak. Dit voelde niet goed bij ons, een hoop van onze inwoners maar ook bij de gemeente. Samen zijn we gaan kijken naar wat wel mogelijk is en daar is dit uitgekomen. Wij hopen hiermee dat er invulling is gegeven aan een behoefte en hopen dat dit een aanzet is om elkaar de vrijheid te geven te ondernemen en zo een leuker centrum in Bodegraven te krijgen. Mede namens de ondernemer wil ik de heer Jansen van de gemeente bedanken voor het meedenken evenals een inwoner van Bodegraven welke anoniem wenste te blijven maar zich wel heeft ingespannen om dit mede mogelijk te maken.

De ondernemer zelf geeft aan blij te zijn. Hij mistte een stuk omzet en dat merk je toch op deze A-lokatie. Hij wil iedereen bedanken voor de steun en hoopt hen ook op zondag weer te mogen verwelkomen.

14066368_1066726113403026_3293209453250356490_o

Ingezonden bericht
There are no comments

Add yours