vuurwerk2 (1 van 1)

Jaarwisseling veilig en feestelijk het nieuwe jaar in!

Een gezellige jaarwisseling maken we met z’n allen en moet voor iedereen feestelijk zijn. Daarom zijn er regels rondom het kopen en afsteken van vuurwerk en het opruimen van de vuurwerkresten. Houd rekening met elkaar en zorg samen voor een veilige en prettige jaarwisseling.

Vuurwerk kopen

Winkeliers met een vergunning van de gemeente mogen op drie dagen vuurwerk verkopen: 29, 30 en 31 december.
Regels voor vuurwerk afsteken

Veel mensen hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Zeker in de buurt van verzorgingshuizen en locati es voor opvang van ouderen, geestelijk gehandicapten en kleine kinderen is vuurwerk verboden. Deze groep mensen kan slecht tegen harde knallen. Ook het afsteken van vreugdevuren kan leiden tot overlast. Houd rekening met elkaar.

 • Afsteken van vuurwerk mag van 31 december 2016 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2017 02.00 uur. Buiten deze periode is het verboden.
 • Het is verboden om vuurwerk af te steken binnen een straal van 75 meter van panden met een rieten dak. Deze daken gaan snel in de brand. Deze regels staan in de APV.
 • Er geldt een vuurwerkverbod binnen een straal van 50 meter bij kinderdagverblijven, scholen en bejaarden- en verzorgingshuizen.

Woont u in de buurt van een verzorgingshuis of een woning met rieten dak? Attendeer dan ook uw buren hierop!

Veiligheid

 • Draag altijd een vuurwerkbril. Ook (uw) kinderen!
 • Steek vuurwerk altijd aan met een aansteeklont
 • Zet flessen voor het afsteken van vuurwerk op een stevige ondergrond
 • Verzwaar de fles met bijvoorbeeld zand, zodat hij niet omvalt
 • Blijf op afstand
 • Pas op met loszittende kleding. Denk hierbij ook aan mutsen, sjaals en capuchons
 • Steek weigeraars niet opnieuw af

Opruimen vuurwerk

Helpt u mee het vuurwerkafval snel op te ruimen om te voorkomen dat kinderen er mee gaan spelen of het eindigt als zwerfvuil? U kunt dit op een veilige manier doen door de vuurwerkresten nat te maken. Er liggen speciale vuurwerk afvalzakken bij het KCC en in de winkels waar vuurwerk wordt verkocht. Deze kunt u gratis meenemen (1 per huishouden).

Carbid schieten

Carbid schieten komt in BodegravenReeuwijk niet veel voor. Het mag alleen op 31 december tussen 10.00 en 17.00 uur buiten de bebouwde kom, maar niet in het Natura 2000-gebied Broekvelden en Vettenbroek & Polder Stein.

Overlast en vandalisme: waar en hoe melden?

Als gemeente verwachten wij, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie, de vernielingen te verminderen. Het schadebedrag zullen wij op de veroorzakers verhalen. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig.

 • Bel 0900-8844 (of anoniem 0800- 7000) als u iemand buiten de toegestane tijden vuurwerk ziet afsteken of wanneer u opslag en/of handel van illegaal vuurwerk vermoedt. Onthoud hoe de dader(s) eruit zien en welk vervoermiddel ze gebruiken.
 • Bel 112 bij heterdaad situaties. Bijvoorbeeld als u ziet dat iemand vernielingen pleegt. Onthoud hoe de dader(s) eruit zien en welk vervoermiddel ze hebben. Het te vroeg afsteken van vuurwerk en het kopen, afsteken en bezitt en van illegaal verkregen vuurwerk (zoals strijkers, vlinders en nitraatklappers) is verboden. De politie neemt het vuurwerk in beslag en de dader kan rekenen op een hoge boete. Rond de jaarwisseling is weer het supersnelrecht van toepassing, zodat mensen die zich misdragen snel voor de rechter moeten verschijnen.
There are no comments

Add yours