Drie basisscholen in Bodegraven geven leerlingen een vliegende start: De toekomst start vandaag!

Kindcentrum Wereldweijde, de Da Costaschool en de Prinses Beatrixschool in Bodegraven werken samen in een uniek concept om kinderen een vliegende start te geven. De toekomst start vandaag! Joke Pater, directeur Da Costaschool: “Samen bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst. Daarom bieden we ze meer dan alleen de basisvakken. Kritisch denken en dat verwoorden en verwerken geeft de kinderen een voorsprong in het voortgezet onderwijs.”
Vanaf 10 juni a.s. bieden deze scholen, naast het reguliere aanbod, een serie lessen waar de 21-eeuwse vaardigheden centraal staan. Het maakt niet uit op welke van deze drie scholen het kind les volgt, tijdens deze speciale lessen gaan de leerlingen op elke deelnemende school iets nieuws leren.

Astrid Sloof, directeur van de Prinses Beatrixschool “Wetenschap en techniek is niet leren wat je moet denken, maar hoe je moet doen!” Er worden lessen geboden die écht ‘anders zijn dan anders’. Zoals filosofie/debatteren, (digi)taal van de 21ste eeuw en wetenschap&techniek.

Elske van Leeuwen, directeur Kindcentrum Wereldweijde “In een wereld waarin er veel op ons en onze kinderen af komt. Vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om veel vragen te stellen en kritisch te denken.”

Voor de zomervakantie start de eerste proef met alle leerlingen van groep 5. In de weken 10 en 17 juni gaan de leerlingen van groep 5 een les volgen op één van de andere scholen. De scholen zijn ambitieus, maar doen het stap voor stap. Voor het nieuwe schooljaar wordt het aanbod verder uitgewerkt.

Onderdeel van De Vier Windstreken
Deze drie scholen zijn onderdeel van De Vier Windstreken. Vanuit de christelijke identiteit begeleidt De Vier Windstreken kinderen naar een toekomst waarin ze oog te hebben voor elkaar en dat alles vanuit de centrale waarden: vertrouwen, verbinding, samenwerking en talentontwikkeling. 

Fotobijschrift: v.l.n.r. Elske van Leeuwen, directeur Kindcentrum Wereldweijde, Joke Pater, directeur Da Costaschool en Astrid Sloof, directeur van de Prinses Beatrixschool staan samen aan het roer voor de unieke samenwerking ‘de toekomst start vandaag’.

Advertentie