Vergadering weideveld vrijeveld polen migranten

Ingezonden brief aan College B&W en inwoners B-R

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en inwoners van Bodegraven-Reeuwijk,
Deze brief wilde ik eigenlijk persoonlijk naar het College toesturen, echter door het publiceren van het “Procesvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten” voel ik mij genoodzaakt dit publiekelijk te doen.
Dit omdat ik ongewild onderdeel ben geworden van dit procesvoorstel dat u als college heeft opgesteld. Ik neem u even mee naar een stukje voorgeschiedenis.
Op 31 Oktober 2018 was ik 1 van de 6 insprekers op de raadvergadering omtrent het onderwerp “huisvesting arbeidsmigranten”. Als vervolg op mijn inspraak heb ik een WOB verzoek ingediend bij de gemeente om meer feitelijke kennis van dit dossier te kunnen krijgen omdat het gepubliceerde zeer summier was. Naar aanleiding van mijn WOB verzoek ben ik uitgenodigd door het college om op 17 December 2018 met enkele andere mensen die een WOB verzoek hadden gedaan om eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen. Tijdens dit gesprek heb ik aantekeningen gemaakt en deze ter goedkeuring en inzage gestuurd naar de desbetreffende ambtenaar. Hierop kreeg ik het volgende antwoord:

Beste Levi,

Bedankt voor je bericht. Attent van je. Wij werken vrijwel niet meer met verslagen van open gesprekken zoals we die met jullie hebben gevoerd op 17 december. Hooguit maken we soms nog wel wat persoonlijke aantekeningen voor onszelf voor het vervolg. We hebben daarom geen verslag om met jou of de anderen te delen. Andersom beschouw ik het verslag dat je ons toestuurt ook als persoonlijke aantekeningen die jij voor jezelf hebt gemaakt. Dat staat je helemaal vrij.

Groet en fijne avond”

In zowel het AD als Rebonieuws stond afgelopen woensdag een artikel waarin de CU en VVD opheldering wilden over de voortgang van de motie van de SGP. Deze motie is op 14 November 2018 unaniem aangenomen door alle raadsleden1. Wethouder Knol komt in dit artikel in de media ook nog aan het woord en verteld dat er op ambtelijk niveau is gesproken met bewoners. Ik heb de desbetreffende journalist gebeld om te vragen of dat letterlijk de woorden waren van de wethouder. Dat bevestigde de journalist. Ik heb hierop de betreffende ambtenaar een mail gestuurd met de vraag of de wethouder refereerde naar het gesprek van 17 December. Zijn antwoord was dat hij wat er in de krant stond niet herkende, dat hij zeker wist dat de wethouder dat zo niet bedoeld heeft en dat het gesprek zeker niet gezien moest worden als participatie met inwoners in de breedte. Ook zei hij dat we samen het onderwerp moeten normaliseren. Als inwoner heb ik mij de afgelopen maanden puur op c.q. aan de feiten gehouden en in mijn berichtgeving geen emotie gebruikt.. Waarom dan toch die laatste zin?

Toen ik vervolgens afgelopen week het procesvoorstel van het college goed bestudeerde stond ik perplex vanwege de passage op pagina 8 alinea 1, dan vooral “voetnoot 35” onderaan de pagina.

35 Op 17 december 2018 is uitvoerig gesproken met 8 inwoners die als vertegenwoordiging optraden van de toekomstige wijk Vrijeveld en deels ook van de bestaande wijk Weideveld, 3 van deze inwoners hebben middels inspraak ook een prominente bijdrage geleverd aan het besluitvormingsproces in 2018.”

Dit was helemaal niet de insteek van het gesprek. Ik zat daar op persoonlijke titel en op uitnodiging van het college. En aangezien er door het college dus wel zo tegenaan gekeken is waarom is er dan geen vergaderverslag van dit gesprek? Is dit de transparantie waar dit college voor staat in dit dossier? Want als ik gezien word als een vertegenwoordiging van een groep mensen ( wat ik expliciet niet ben ) waarom wordt er dan door het college medegedeeld dat ik mijn gespreksnotities voor mezelf moet houden? Waarom wordt er dan vanuit de gemeente geen officieel verslag van gemaakt? Al deze maanden ben ik open en eerlijk geweest en nogmaals ik heb niks tegen arbeidsmigranten maar wel grote vraagtekens bij het proces zoals nu doorlopen wordt. E.e.a. wordt me ook al duidelijk in de voorlopig onvolledige beantwoording van mijn eerste WOB verzoek. En ik wilde dit zeker niet via de media doen maar ik voel me gedwongen omdat ik mede inwoners duidelijk wil laten weten dat ik die bewuste dag daar puur voor mezelf zat en niet als een vertegenwoordiging voor wie dan ook en tevens ook omdat veel mensen om mij heen denken dat het initiële plan en vooral de locaties2 van tafel zijn en dat in mijn beleving juist niet zo is.

Levi Hogendoorn, een verontruste inwoner uit Bodegraven

1motie met de oproep om binnen 4 maanden een beleidsnotitie op te stellen met daarin de kaders waaraan bij huisvesting van arbeidsmigranten voldaan moet worden. Volgende punten dienen hierin naar voren te komen: probleemanalyse, participatie, permanent- of semi permanent huisvesting, max aantal plaatsen voor vestiging arbeidsmigranten, max aantal per lokatie, ruimtelijke randvoorwaarden, sociale en economische aspecten, relaties met provinciaal en rijksbeleid, gevolgen voor de volkshuisvesting, communicatieplan, bepalen van het draagvlak, handhaving. Het is nodig eerst deze kaders vast te stellen waaraan huisvesting moet voldoen voordat locaties aan de orde worden gesteld.

2CDA heeft locatie Groote Wetering definitief ongeschikt bevonden, VVD heeft grote reserves, CU wil de locatie van tafel af. Bron:https://www.kobr.nl/nieuws/algemeen/20887/reacties-van-raadsfracties-op-plannen-huisvesting-arbeidsmigranten-

 

X