Koninklijke Onderscheiding voor de heer Pieter van Kooten

Zaterdagochtend reikte wethouder Dirk-Jan Knol een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Pieter (Piet) van Kooten. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en dankt die eer aan zijn niet aflatende inzet voor de Volkstuin- en Recreatievereniging.
Piet van Kooten, is al 40 jaar een actieve vrijwilliger voor de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven en heeft in de loop der jaren onder andere de rol van penningmeester, 2e voorzitter en tuincommissaris vervult. In de praktijk pakt hij buiten zijn rollen nog meer taken op voor de vereniging. Zo houdt hij ook de wachtlijst bij van aspirant-huurders, maakt hij als eerste een ronde over het terrein als het gestormd heeft en houdt hij zeer nauwkeurig bij wat ieder bestelt (sla, andijvie etc.) en wat ieder vervolgens moet afrekenen. Piet fietst elke week met de mededelingen op twee A4’tjes in de tas naar de informatieborden om iedereen van het nodige nieuws te voorzien. Bijvoorbeeld wat er allemaal op zaterdagmorgen te koop is. Als een rol in het bestuur niet gevuld wordt, neemt Piet die rol er bij. Dit is nog maar een kleine greep uit de taken die Piet oppakt en de nieuwe ideeën die hij bedenkt. Samengevat stellen de verenigingsleden dat het bestaande niveau van de voorzieningen en faciliteiten tegen het huidige lage contributiegeld grotendeels te danken is aan de actieve inbreng en de vele uren van Piet.

De Volkstuin- en Recreatievereniging bestaat 50 jaar
De “Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven” is opgericht op 27 november 1972. Op 27 november 2022 is dat precies 50 jaar geleden! Bij de oprichting heeft de vereniging zich voor de leden ten doel gesteld: “Het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruime zin des woords”. Op dit moment telt de vereniging zo’n 160 leden. Het valt de leden van de vereniging op dat de laatste tijd ook jonge mensen interesse hebben voor de hobby tuinieren en zich aansluiten bij de vereniging. En veranderingen, dat vinden de leden van de vereniging niet erg. Het bestuur van de volkstuinvereniging wil de multiculturele samenstelling graag vergroten om zodoende ook een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip en respect voor elkaar. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de Volkstuin- en Recreatievereniging is een jubileumboek gemaakt. Aan de wethouder is zaterdag het eerste exemplaar van het jubileumboek uitgereikt.

In het zonnetje 

Vanwege zijn grote inzet werd de heer Piet van Kooten zaterdag in het zonnetje gezet, en geëerd met deze prachtige onderscheiding. “Gezien uw uitzonderlijke inzet voor de Volkstuin- en Recreatievereniging heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd in te stemmen met de voordracht om u bij Koninklijk Besluit te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau,” vertelde wethouder Dirk-Jan Knol. “De grond van dit besluit ligt in uw verdiensten voor de samenleving en de grote meerwaarde die dit heeft voor heel veel mensen. Gefeliciteerd meneer van Kooten! Een Koninklijke Onderscheiding wordt niet zomaar verleend. Het is een erkenning van zeer hoog niveau voor bijzondere persoonlijke verdiensten.” 

 

 

Advertentie

blank

blank

blank

blank

blank

blank