CDA breekt lans voor woningbouw in de Dronenhoek

Tijdens de raadsvergadering waarin de begroting is vastgesteld, heeft Rob Passchier namens CDA Bodegraven-Reeuwijk speciale aandacht gevraagd voor een versnelde ontwikkeling van de Dronenhoek. Een motie waarin het college wordt opgeroepen om gezamelijk met de ontwikkelaar zo snel mogelijk tot een energieneutraal woningbouwproject te komen werd unaniem de gemeenteraad aangenomen.
Toen het enkele jaren geleden slecht ging op de woningmarkt, heeft de gemeente prioriteiten gesteld in de te ontwikkelen projecten. De Dronenhoek heeft daarbij weinig prioriteit gekregen, waardoor ontwikkeling pas na 2019 mogelijk zou zijn.
Nu het weer beter gaat op de woningmarkt, vind Rob Passchier het tijd om niet alleen naar de grondposities van de gemeente te kijken, maar ook naar locaties van ontwikkelaars  waarbij een ontwikkeling een verbetering van de leefbaarheid zou betekenen.
In de Dronenhoek staan een aantal oude bedrijfspanden die onder andere gebruikt worden voor opslag en overslag. Dit gebruik zorgt voor overlast in de directe omgeving, en verkeersoverlast op de route tussen de afrit van de N11 en de Dronenhoek.
Het CDA hoopt dat de Dronenhoek met een ontwikkeling een impuls zal krijgen als woongebied, en ziet de gevestigde bedrijven zich graag verplaatsen richting de bedrijventerrein Rijnhoek.
De gesprekken tussen ontwikkelaar en gemeente zullen op korte termijn gestart worden.
Ingezonden bericht
 


There are no comments

Add yours

X