2017-02-09 (3)

Pilotproject met LED-lichtlijnen bij oversteekplaats

Op dinsdag 14 februari 2017 starten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het bedrijf HIG een pilotproject met een zogenaamde ‘+Lichtlijn’ (lees: plus-lichtlijn). Deze lichtlijn is aangebracht in het straatwerk bij de verkeerslichten op het kruispunt Goudseweg/ Vrije Nesse in Bodegraven. De +Lichtlijn bestaat uit een met LED verlichte strip die is gekoppeld aan de verkeerslichten. De lijn licht rood of groen op, waarmee extra veiligheid aan de verkeersregelinstallatie wordt toegevoegd. Bij het gebruik van een smartphone wordt altijd omlaag gekeken. Het doel van de +Lichtlijn is dat deze bijdraagt aan betere veiligheid voor overstekende verkeersdeelnemers.
Afleiding door smartphone

Wethouder Kees Oskam: “Bij deelname aan het verkeer laten mensen zich steeds vaker afleiden door de smartphone. De aantrekkingskracht van social media, games, WhatsApp en muziek is groot en gaat ten koste van aandacht voor het verkeer. Als overheid kunnen we deze trend waarschijnlijk niet gemakkelijk keren, maar we willen er wel op anticiperen.”

Eerst nog in voetpad

De +Lichtlijn is een proefopstelling. Daarom hebben de twee organisaties nu eerst gekozen voor het aanbrengen van de lichtlijnen in een voetpad. In een latere fase worden mogelijk ook de fietspaden van de oplossing voorzien. De +Lichtlijn is ontwikkeld en geplaatst door het Bodegraafse bedrijf HIG Traffic Systems. De intentie van HIG is om het product ook aan te bieden aan andere gemeenten in Nederland.

Scholen enthousiast

De drie scholen uit Dronenwijk in Bodegraven, te weten de Prinses Beatrixschool, de Verhoeff-Rollmanschool en de Willibrord/Milandschool, zijn enthousiast over het pilotproject. Drie groepen van de verschillende scholen zullen aanwezig zijn bij de opening.

Ingezonden bericht

 There are no comments

Add yours

X