icon-whatsapp@2x

WhatsAppen maakt de buurt veiliger

Veel mensen zullen het in oktober veelvuldig in de nieuwsmedia gelezen, gehoord en gezien hebben, WhatsAppen maakt de buurt veiliger. Maar wie zet een buurt WhatsApp groep op, hoe doe je dat?
In het voorjaar van 2014 hebben we met buurtbewoners van de nieuwbouwwijk Weideveld een buurt WhatsApp opgericht. Dit was naar aanleiding van vele diefstallen uit tuinen van fietsen, tuinmeubilair, schommels van kinderen en het openbreken van auto’s.

In principe is een buur WhatsApp een slapende WhatsApp groep die pas gebruikt wordt als een bewoner 112 gebeld heeft. Al snel bleek dat een aantal wijkbewoners behoefte had aan een wat actievere WhatsApp groep waar meer in gemeld en gevraagd kan worden. In de wijk is een aantal gemeenschappelijke factoren die weleens aanleiding geeft voor onderling overleg of vragen. Voorbeelden hiervan zijn de aanvoer van warm water, warmte voor verwarming ’s winters, koude voor het koelen van de woningen ’s zomers, straatverlichting die het niet doet en ga zo maar door. Hiervoor is de ‘meldingenApp’ in het leven geroepen. De oorspronkelijk buurt WhatsApp, door de beheerders in Weideveld de ‘onraadApp’ genoemd blijft zo een slapende groep en als die gebruikt wordt, weet iedere bewoner die lid is dat hij/zij alert moet zijn. Bewoners die zich aanmelden voor de buurt WhatsApp van Weideveld worden in eerste instantie toegevoegd aan beide WhatsApp groepen. Ze kunnen later zelf beslissen of de ‘meldingenApp’ te druk is, en zichzelf hiervoor afmelden. Voordeel van een de ‘meldingenApp’ is dat je de berichten ook kunt ‘dempen’ dat wil zeggen dat je kunt kiezen om de geluidssignalen die je krijgt als er een berichtje komt uitzet.

Een buurt WhatsApp is een burgerinitiatief en kan door iedere willekeurige bewoner van een straat, buurt, wijk of dorp opgezet worden. Er is dus geen overleg nodig met de gemeente of politie. Om te voorkomen dat er in jouw buurt meerdere (overlappende) buurt whatsappgroepen opgericht worden is het verstandig om te checken op: www.wabp.nl of er in jouw buurt al één is. Op deze website kun je op postcode zoeken. Is er nog geen groep, dan kun je de door jouw opgerichte groep daar aanmelden.

Er is in Bodegraven ook in de Boerderijbuurt een buurt WhatsApp opgezet. Deze is (nog) niet aangemeld op de website www.wabp.nl. Daar hebben de oprichters de buurbewoners benaderd door bij iedereen een brief door de brievenbus te gooien met daarin de gegevens hoe ze lid konden worden.

Verdachte situaties beperken zich niet tot de grenzen van jouw buurt het kan dus handig zijn om aangrenzende buurten in te lichten. Om deze reden is er een WhatsApp groep opgericht voor de beheerders van de verschillende buurt WhatsApp groepen. Momenteel zitten daar de beheerders van de groepen van Weideveld en de Boerderijbuurt in. Wordt er iets in jouw buurt WhatsApp groep gemeld, dan kan dit in de overkoepelende groep gemeld worden, en kunnen de beheerders van de verschillende groepen beslissen of zij het relevant vinden om in hun eigen buurt whatsapp groepen te melden. Het heeft de voorkeur om meerdere beheerders per groep te hebben, want niet iedereen kan 24 uur per dag zijn/haar WhatsApp berichten bijhouden.

Wil je meer weten of heb je ook een buurt WhatsApp groep opgericht? Laat het dan weten op de facebookpagina ‘Buurtwhatsapp Bodegraven’ dan kunnen we ervaringen uitwisselen.

There are no comments

Add yours

X