Extra opvangplaatsen Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 9 juni a.s. heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 50 extra opvangplaatsen gerealiseerd van de in totaal 150 extra te realiseren opvangplaatsen voor Oekraïners.
Gefaseerd schalen we op naar die 150 in september. Dit gebeurt op dezelfde locatie aan de Reeuwijkse poort. Daar waren al 170 opvangplaatsen gerealiseerd. Bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werkt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met gemeenten uit de regio. Samen wordt invulling gegeven aan de taakstelling die het Rijk aan de regio’s oplegt.

Door deze extra opvangplaatsen kan een deel van de regionale taakstelling worden ingevuld.

Advertentie